!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jindřichův Hradec

Neuhaus


† Zámecké akvárium Jindřichův Hradec
Akvárium Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec Chateau Aquarium
49°08'33"N, 15°00'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0111A†
     
 
Pod hradem
Jindřichův Hradec
CZECH REPUBLIC

Zámecká akvária s.r.o.
Orlík n. Vltavou 162
398 07
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malé sladkovodní akvárium v historické klenuté chodbě Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec - místní sladkovodní ryby (kapři, okouni, štiky, sumci, pstruzi, siveni, jeseteři...), okolo 20ti akvárií. Zřejmě jedno z nejlepších ze skupiny Zámeckých akvárií.

small freshwater aquarium in the historic arched corridor of Jindřichův Hradec State Castle and Chateau - local freshwater fish (carps, perches, pikes, catfishes, trouts, brook trouts, sturgeons...), around 20 aquariums. Probably one the best of the group of Chateu aquariums (Zámecká akvária).

zřejmě někdy mezi 2002 a 2005
probably sometime between 2002 and 2005

2010 (nebo již koncem 2009)
2010 (or already late 2009)

soukromé (Zámecká akvária s.r.o. - Jiří Rachfalík)
private (limited company Zámecká akvária s.r.o. - Jiří Rachfalík)

okolo 450 m2
around 450 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
  
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.10. 2011 Poslední úprava 25.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.