!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Klatovy

Klattau


† Zookoutek Klatovy
Klatovy Zoo-corner (Mini-zoo)
49°23'16"N, 13°17'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0069B†
     
 
Mercandiniho sady
(dnes Městské sady)
Klatovy
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo existovala pravděpodobně někdy okolo 70. nebo 80. let v Mercandiniho sadech (dnes Městské sady nebo Velký městský park). Husy, jiná zvířata - ??? Informace jsou nedostupné.

small zoo existed probably sometimes around 70s or 80s in Mercandiniho sady (Mercandini's gardens - today Městské sady / City gardens or Velký městský park / Great city park). Geese, other animals - ??? Information is unavailable.

N/A

N/A

městský(?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.