!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Litvínov

Leutensdorf


Zookoutek Litvínov
Litvínov Zoo-corner (Mini-zoo)
50°36'41"N, 13°37'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0172A†
     
 
Litvínov - Loučky
CZECH REPUBLIC
 
- - -

jakási malá zoo byla v Litvínovské části Loučky někdy v 60. - 70. letech. Snad zde měly být opice a zřejmě místní fauna.

some small zoo was in the Litvínov part Loučky sometimes in 1960s - 1970s. Perhaps there should be a monkeys and probably local fauna.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.04. 2011 Poslední úprava 09.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.