!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ostrava

Uostrawa  Ostrau  Ostrawa

dříve dvě samostatná města - Moravská Ostrava (spojená s dalšími městy) a Slezská Ostrava (původně Polská Ostrava) • formerly two independent cities - Moravská Ostrava (unified with other cities, i.a. with Vítkovice) and Slezská Ostrava (originally Polská Ostrava)


† Mořské akvárium Ostrava
Ostrava Sea Aquarium
49°50'02"N, 18°17'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0095AĠ
     
 
Výstaviště Černá louka 3189 pavilon Z
Ostrava
702 00
CZECH REPUBLIC
 
 
- - -
 
malé nejen mořské akvárium - 2 nebo spíš jedna a půl místnosti. Mořské i sladkovodní ryby, paryby, vodní želvy, krokodýl, leguáni, drápkaté opice, žaka. Jedno větší akvárium pro žraloky (18.000 l), jinak spíše menší nádrže. Podprůměrné expozice, celý prostor bez oken - i papoušci a opice bez denního světla. Akvárium bylo zavřeno v listopadu 2013 (zřejmě kvůli demolici objektu).

small (not only) marine aquarium - 2 or rather one and half rooms. Marine and freshwater fish, cartilaginous fish, water turtles, crocodile, iguanas, Callitrichidae, African grey parrots. One larger aquarium for sharks (18,000 L), otherwise rather smaller tanks. Below-average expositions, the entire space without windows - also parrots and monkeys without daylight. The aquarium was closed in November 2013 (perhaps due to demolition of the building).

1999 (Oleg Cedivoda)
1999 (by Oleg Cedivoda)

1. listopadu 2013
1st November 2013

soukromé (Oleg Cedivoda)
private (Oleg Cedivoda)

350 m2

N/A
 
1) Stručně o akváriu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 1 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Image 2 of 17
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 06.10. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 3 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 4 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 5 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 6 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 7 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 8 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 9 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 10 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 11 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 12 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 13 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 14 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 15 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 16 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 17 of 17
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011

  Stránka vytvořena 24.08. 2011 Poslední úprava 22.04. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.