!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pardubice

Pardubitz


† Zookoutek PKO Pardubice
(PKO = Park kultury a oddechu • Park of culture and rest)
Pardubice Zoo-corner (Mini-zoo)
50°02'24"N, 15°47'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0062A†
     
 
Čechovo nábřeží
(original location in Tyršovy sady)
Pardubice
CZECH REPUBLIC
 
- - -

zookoutek Parku kultury a oddechu byl otevřen na jaře roku 1964 - původně před Pardubickým zámkem (dnes Tyršovy sady). Bylo to jen osm voliér, jeden výběh a jezírko. Zvířata byla na zimu umístěna do prostor za dětským hřištěm na druhém břehu Chrudimky (naproti Hotelu Zlatá štika, dnes je zde katastrální úřad). V následujícím roce (1965) se již zookoutek do Tyršových sadů nevrátil a zůstal na svém novém místě. Bylo otevřeno zimoviště (i pro veřejnost) a zhotoveny desítky klecí a výběhů. V tomto roce již zookoutek vystavoval 47 druhů, plemen a barevných forem zvířat (o dva roky později již to bylo 55). Zhotoveno bylo i akvárium, ale kvůli přílišnému bujení řas v něm nakonec našli domov jen křečci. Byli zde opice (makaci rhesus, paviáni, kočkodani zelení), pumy, rysi, vlci, dinga, lišky, medvědi, malé šelmy (kuny, fretky), dikobrazi, mufloni, ovce cápové, velbloudi, jak, poníci, osli, menší papoušci a exoti, čápi (bílí i černí), místní pěvci, vodní ptáci, několik dravců a sov, želvy atd.
Zookoutek byl zrušen v roce 1970 (nebo 1971). V roce 2010 přišel Pardubický kraj s myšlenkou zookoutek obnovit a zažádal o dotaci z Evropských fondů. Jestliže bude dotace schválena, měli by být v novém zookoutku hlavně domácí a handicapovaná zvířata.

mini-zoo of the Park of culture and rest was opened in spring 1964 - originally in front of the Pardubice castle (today Tyršovy sady). It was only eight aviaries, one enclosure and pond. For the winter, animals were placed in the space next to children's playground on the other bank of Chrudimka river (opposite Hotel Zlatá štika, today the Land Registry Office is here). In the following year (1965) the zoo-corner didn't return to Tyršovy sady and remained at its new location.
A wintering was opened (also for public) and dozens cages and enclosures created. In this year the mini-zoo exhibited 47 species, breed and color forms of animals (two years later it was 55). Also aquarium was made, but due to excessive growths of algae in it lastly only hamsters found their home. There were monkeys (rhesus macaques, baboons, green monkeys), pumas, lynx, wolves, dingos, foxes, bears, small carnivores (martens, ferrets), porcupines, moufflons, racka sheep, camels, yak, ponies, donkeys, small parrots and exots, storks (white and black), local song birds, waterfowl, several raptors and owls, tortoises etc.
The zoo-corner was abolished 1970 (or 1971). In 2010, Pardubice region came up with the idea to restore a mini-zoo and asked for a grant from European funds. If the grant will be approved, the new minizoo should be mainly for domestic and handicapped animals.

jaro 1964
spring 1964

1970 (?)

městský
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
1967
1966
1965
1964
     
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
Petr Bednář, 1964
Image 1 of 142
Petr Bednář, 1964
Petr Bednář, 1964
Petr Bednář, 1964
Image 2 of 142
Petr Bednář, 1964
Petr Bednář, 1964
Petr Bednář, 1964
Image 3 of 142
Petr Bednář, 1964
Petr Bednář, 1964
Petr Bednář, IX-1965
Image 4 of 142
Petr Bednář, IX-1965
Petr Bednář, IX-1965
Petr Bednář, IX-1965
Image 5 of 142
Petr Bednář, IX-1965
Petr Bednář, IX-1965
Petr Bednář, IX-1965
Image 6 of 142
Petr Bednář, IX-1965
Petr Bednář, IX-1965
Petr Bednář, X-1965
Image 7 of 142
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Image 8 of 142
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Image 9 of 142
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Image 10 of 142
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Image 11 of 142
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, X-1965
Petr Bednář, V-1966
Image 12 of 142
Petr Bednář, V-1966
Petr Bednář, V-1966
Petr Bednář, VI-1966
Image 13 of 142
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Image 14 of 142
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Image 15 of 142
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Image 16 of 142
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Image 17 of 142
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VI-1966
Petr Bednář, VII-1966
Image 18 of 142
Petr Bednář, VII-1966
Petr Bednář, VII-1966
Petr Bednář, VII-1966
Image 19 of 142
Petr Bednář, VII-1966
Petr Bednář, VII-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 20 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 21 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 22 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 23 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 24 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 25 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 26 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 27 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 28 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 29 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 30 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 31 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 32 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 33 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 34 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 35 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Image 36 of 142
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IX-1966
Petr Bednář, IV-1967
Image 37 of 142
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Image 38 of 142
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Image 39 of 142
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Image 40 of 142
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Image 41 of 142
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Image 42 of 142
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, IV-1967
Petr Bednář, V-1967
Image 43 of 142
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Image 44 of 142
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Image 45 of 142
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Image 46 of 142
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Image 47 of 142
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Image 48 of 142
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Image 49 of 142
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Image 50 of 142
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, V-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 51 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 52 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 53 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 54 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 55 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 56 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 57 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 58 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 59 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 60 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 61 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 62 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 63 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 64 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 65 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 66 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 67 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 68 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 69 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 70 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 71 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 72 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 73 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Image 74 of 142
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VI-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 75 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 76 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 77 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 78 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 79 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 80 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 81 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 82 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 83 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 84 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Image 85 of 142
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Image 86 of 142
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Image 87 of 142
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Image 88 of 142
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Image 89 of 142
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Image 90 of 142
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Image 91 of 142
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, VIII-1967
Petr Bednář, X-1967
Image 92 of 142
Petr Bednář, X-1967
Petr Bednář, X-1967
Petr Bednář, X-1967
Image 93 of 142
Petr Bednář, X-1967
Petr Bednář, X-1967
Petr Bednář, II-1968
Image 94 of 142
Petr Bednář, II-1968
Petr Bednář, II-1968
Petr Bednář, II-1968
Image 95 of 142
Petr Bednář, II-1968
Petr Bednář, II-1968
Petr Bednář, II-1968
Image 96 of 142
Petr Bednář, II-1968
Petr Bednář, II-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 97 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 98 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 99 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 100 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 101 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 102 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 103 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 104 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 105 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 106 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 107 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 108 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 109 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 110 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 111 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 112 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 113 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 114 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 115 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 116 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 117 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 118 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 119 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 120 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 121 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 122 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 123 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 124 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 125 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 126 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 127 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 128 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 129 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 130 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 131 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 132 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Image 133 of 142
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, III-1968
Petr Bednář, VIII-1968
Image 134 of 142
Petr Bednář, VIII-1968
Petr Bednář, VIII-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Image 135 of 142
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Image 136 of 142
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Image 137 of 142
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Image 138 of 142
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Image 139 of 142
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Image 140 of 142
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Image 141 of 142
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968
Image 142 of 142
Petr Bednář, ~1965-1968
Petr Bednář, ~1965-1968

  Stránka vytvořena 04.04. 2011 Poslední úprava 31.03. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.