!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plzeň

Pilsen


† Vivárium Plzeň
 
49°44'44"N, 13°22'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0077A†
     
 
Smetanovy sady
Plzeň
CZECH REPUBLIC
 
- - -

první plzeňské chovatelské zařízení - malé vivárium leželo na přelomu 19. a 20. stol. v místě, kde dnes stojí budova Divadla J. K. Tyla. Na rybníčku byli volavky, čápi, labutě, kachny, kapři a zlaté rybky, ve voliérách racci, sovy, supi, v kleci lišky a v domečku opice.

first Pilsner breeding facility - a small vivarium was lying on the turn of 19th and 20 century in the place where today stands the building of the J. K. Tyl's Theatre. In the ponds there were herons, storks, swans, ducks, carps and golden fish,  in aviaries were gulls, owls, vultures, in a cages were foxes and in small house were the monkeys.

11. června 1889
11th June 1889

1903

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.