!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Zookoutek v Kinského zahradě
Zoo-corner in Kinsky Garden (Zahrada Kinského)
50°04'42"N, 14°23'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0194A†
     
 
Kinského zahrada
Praha
CZECH REPUBLIC
 
- - -

zookoutek nebo malá zoo, která vyrostla ze soukromé iniciativy pana Jánského v Kinského zahradě. V oploceném prostoru byla vybudována dokonce i rozsáhlá voliéra. Mnoho informací o tomto zookoutku dnes není k dispozici - zrušen byl v roce 1926 (kdy byla ustavena komise pro zřízení Pražské zoo).
Lišky, mývali, opice, daněk, kolouch, nespecifikovaní menší savci, koroptve, bažanti, pávi, kachny, labutě, nespecifikovaní exotičtí ptáci, plazi, akvarijní rybky...

zoo-corner or a small zoo, which grew out of a private initiative of Mr. Janský in Kinského zahrada (Kinsky garden). In the fenced area there was built even a extensive aviary. Many information about this zoo-corner is not available today - it was abolished in 1926 (when a commission for creating Prague Zoo was established).
Foxes, raccoons, monkeys, fallow deer, fawn, unspecified smaller mammals, partridges, pheasants, peacocks, ducks, swans, unspecified exotic birds, reptiles, aquarium fish...

1923

1926

soukromé (p. Jánský)
private (Mr. Jánský)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.12. 2015 Poslední úprava 08.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.