!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Žírovice

Sirmitz

dříve • formerly: Syrmice; Sirmice
často se uvádí Františkovy Lázně (dříve samostatná obec Žírovice je administrativně součástí Františkových Lázní) • often is mentioned Františkovy Lázně (formerly independent village Žírovice is administratively part of Františkovy Lázně)


† Motýlí dům Žírovice
Žírovice Butterfly House
50°08'21"N, 12°22'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0119A†
     
 
Žírovice 99
Františkovy Lázně
350 02
CZECH REPUBLIC
 
- - -
 
dlouho jediný motýlí dům v ČR. Oproti zahraničním byl velmi netypický - žádný skleník či hala, ale rodinný dům, žádná džungle rostoucích rostlin, ale výhradně květiny v květináčích... Na druhou stranu neuvěřitelné množství motýlů!!! V přízemí domu byla pokladna, obchod se suvenýry a motýlí muzeum, v podkroví ve dvou místnostech samotná expozice živých motýlů. Bylo jich tam nesrovnatelně více než je v motýlích domech obvyklé - tolik, že je slyšet svištění křídel!!! Motýli Afriky, Jižní Ameriky, jižní a východní Asie a Austrálie.
Po smrti majitele převzala motýlí dům jeho žena, ale později jej zrušila.

long time the only butterfly house in Czech republic. Compared to foreign it was very atypical - no glasshouse or hall, but the family house, no jungle of growing plants, but only flowers in pots ... On the other hand, an unbelievable number of butterflies!!! In the ground floor there was the box office, gift shop and butterfly museum, in the attic in two rooms there is the real exposition of live butterflies. There was much more of them, than is usual in butterfly houses - so many, that a swish of wings is to hear!!! Butterflies of Africa, South America, South and East Asia and Australia.
After the owner's death his wife took over the butterfly house, but later she closed that.

2001 - otevření veřejnosti (předtím asi od 1996)
2001 - opening for visitors (before than about since 1996)

koncem 2018 (zřejmě konec září)
the late 2018 (perhaps end of September)

soukromý (Stanislav Macek, později Dagmar Macková)
private (Stanislav Macek, later Dagmar Macková)

okolo 250 m2 (polovina je muzeum a obchod a polovina je expozice živých motýlů)
around 250 m2 (half is the museum and the shop and half is the exposition of live butterflies)

N/A
 
1) Stručně o Motýlím domě

N/A 0 0 N/A
0 0 0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 13 sec)
Image 1 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 13 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 4 min 13 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 2 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 3 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 4 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 5 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 6 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 7 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 8 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 9 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 10 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 11 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 12 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 13 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 14 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 15 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 16 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 17 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 18 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 19 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 20 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 21 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 22 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 23 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 24 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 25 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 26 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 27 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 28 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 29 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 30 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 31 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 32 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 33 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 34 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 35 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 36 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 37 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 38 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 39 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 40 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 41 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 42 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 43 of 43
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011

  Stránka vytvořena 07.10. 2011 Poslední úprava 207.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.