!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chrudim
 

† Zookoutek Chrudim
Chrudim Zoo-corner (Mini-zoo)
49°57'00"N, 15°47'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Olbrachtova
Chrudim
CZECH REPUBLIC
 
- - -

když byl pan Václav Kášek prvním mužem Chrudimské radnice (1919 - 23 a 1927 - 39), Chrudim vzkvétala. Kolem budovy gymnázia vyrostla nádherná zahrada - údajně s malou zoo a voliérou rozličného ptactva. Jiné informace nejsou k dispozici.

when Mr Václav Kášek was first man of Chrudim Hall (1919-23 and 1927-39), Chrudim flourished. Around of gymnasium building was built a beautiful garden - reportedly with a small zoo and aviary of different birds. Other information is not available.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 24.04. 2011 Poslední úprava 24.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.