!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cvrčovice

Zwrčowitz

často je uváděn i Brandýsek (bývalá hornická osada Čabárna je základní sídelní jednotkou Cvrčovic, ale Vodní park leží na rozhraní tří katastrálních území - Cvrčovice, Brandýsek a Hnidousy) • often is mentioned also Brandýsek (former mining settlement Čabárna is the basic settlement unit of Cvrčovice, but the the Water park lies on the border of three cadastral communities - Cvrčovice, Brandýsek and Hnidousy


Vodní park Čabárna
Čabárna Water Park
50°10'48"N, 14°08'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0128B
     
 
Čabárna
Brandýsek
27341
CZECH REPUBLIC
 
+420 607530652
 
N/A
 
info☼cabarna.cz
 
www.cabarna.cz 
 
Vodní park je kombinací komerčního chovu koi kaprů a pěstování vodních rostlin s naučnou stezkou a dalšími aktivitami. Naučná stezka vede po březích rybníků a zahradních jezírek (vzniklých na místě bývalého zatopeného dolu) mezi divokými zvířaty (hlavně vodní ptáci, vodní želvy a žáby), ale je zároveň i malou minizoo. V klecích a výbězích jsou lišky, mývali, fretky, labutě černé, želvy nádherné, kozy, králíci, slepice atd. Volně se po parku pohybuje množství vodních ptáků (domácí, okrasné i divoké druhy). V obřím venkovním akváriu jsou jeseteři a vyzy, v kádích sumci, koi kapři a další ryby. Dříve zde byli i srnci, bobři, nutrie, panenští jeřábi, bažanti atd.). V pagodě bývalo několik malých akvárií a terárií, ale z nich zbylo jen torzo. V poslední době chov značně upadá a chovná zařízení výrazně chátrají (včetně akvária, které je též v dezolátním stavu).

The Water park is a combination of commercial breeding of koi carps and the cultivation of aquatic plants with a nature trail and other activities. The nature trail leads along the banks of ponds and garden pools (formed in the place of former flooded mine) among wild animals (especially waterfowls, aquatic turtles and frogs), but it is also a small mini-zoo. In the cages and enclosures there are fox, raccoon, ferret, black swans, yellow-bellied turtles, goats, rabbits, chickens, etc. Number of waterfowls (domestic, ornamental and also wild species) are freely moving around the park. Sturgeons and beluga sturgeons are In the giant outdoor aquarium, catfish, koi carp and other fish in the vats. Previously, there were also roe deer, beavers, nutrias, demoiselle cranes, pheasants etc.). In the pagoda there have been several small aquariums and terrariums, but only torso remained of them. In recent years, the breeding has declined considerably and the breeding facilities fall into disrepair significantly (including an aquarium, which is also in desperate condition).

prodej suvenýrů, ryb a vodních rostlin, naučná stezka, množství rostlin (okolo 60 druhů leknínů a 1000 druhů vlhkomilných rostlin), rybaření
souvenir, fish and aquatic plants sale, the nature trail, number of plants (about 60 species of water lilies and 1000 species of hydrophilous plants), fishing

kiosek se základním občerstvením
kiosk with basic refreshment

1997 - založení parku, 2000 - oficiální otevření veřejnosti
1997 - foundation of the park; 2000 - official opening to the public

soukromé (Vladimír Lážnovský)
private (Vladimír Lážnovský)

3,5 ha

N/A
 
1) Stručně o vodním parku

0 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoosPro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 09.06. 2004 (Video: 1 min 24 sec)
Image 1 of 51
Roman Hynek, 09.06. 2004 (Video: 1 min 24 sec)
Roman Hynek, 09.06. 2004 (Video: 1 min 24 sec)
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 4 min 19 sec)
Image 2 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 4 min 19 sec)
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 4 min 19 sec)
Roman Hynek, 09.06. 2004
Image 3 of 51
Roman Hynek, 09.06. 2004
Roman Hynek, 09.06. 2004
Roman Hynek, 09.06. 2004
Image 4 of 51
Roman Hynek, 09.06. 2004
Roman Hynek, 09.06. 2004
Roman Hynek, 09.06. 2004
Image 5 of 51
Roman Hynek, 09.06. 2004
Roman Hynek, 09.06. 2004
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 6 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 7 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 8 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 9 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 10 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 11 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 12 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 13 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 14 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 15 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 16 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 17 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 18 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 19 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 20 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 21 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 22 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 23 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 24 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 25 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 26 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 27 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 28 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 29 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 30 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 31 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 32 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 33 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 34 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 35 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 36 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 37 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 38 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 39 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 40 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 41 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 42 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 43 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 44 of 51
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 45 of 51
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 46 of 51
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 47 of 51
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 48 of 51
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 49 of 51
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 50 of 51
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Image 51 of 51
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016
Mojmír Sedláček, 17.05. 2016

  Stránka vytvořena 23.10. 2011 Poslední úprava 23.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.