!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kladno
 

Zámecké medvědárium Kladno
Městské medvědárium Kladno • Zámecká zahrada a medvědárium Kladno
Kladno Chateau Bear Enclosure • Kladno Municipal Bear Pavilion • Kladno Chateau Garden and the Bear Pavilion
50°08'52"N, 14°06'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0127B
     
 
Zámecká galerie města Kladna
Zádušní 1
Kladno
272 01
CZECH REPUBLIC
 
Zámecká galerie města Kladna:
+420 725118555
 
N/A
 
Zámecká galerie města Kladna:
 info☼zameckagalerie.cz
 
Zámecká galerie města Kladna • Chateau Gallery of Kladno City: www.zameckagalerie.cz 
Město Kladno • Kladno city: www.mestokladno.cz/... ; fotogalerie • photo gallery: www.mestokladno.cz/... ; on-line kamera • on-line camera: www.mestokladno.cz/...
 
městské medvědárium ve zrekonstruované zámecké zahradě, které obývají dva medvědí nalezenci - medvědice opuštěné ukrajinským cirkusem a nalezené v dřevěných bednách

municipal Bear pavilion in a renovated chateau gardens, which occupy two bear foundlings - bear females abandoned by Ukrainian circus and found in wood chests

prodej suvenýrů, zámek, galerie atd.
souvenir sale, the chateau, Gallery etc.

restaurace
restaurant

2001

město Kladno a NSEV (Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s.)
Kladno municipality and NSEV (Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. - non-profit non-governmental organization)

~1.000 m2 (celý zámecký park 0,485 ha)
~1,000 m2 (whole chateau park 0,485 ha)

N/A
 
1) Stručně o medvědáriu

0 0 0 1 / 2
(2011)
0 0 1 / 2
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 0 min 54 sec)
Image 1 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 0 min 54 sec)
Roman Hynek, 28.08. 2011 (Video: 0 min 54 sec)
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 2 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 3 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 4 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 5 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 6 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 7 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 8 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 9 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 10 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 11 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 12 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 13 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011
Image 14 of 14
Roman Hynek, 28.08. 2011
Roman Hynek, 28.08. 2011

  Stránka vytvořena 22.10. 2011 Poslední úprava 22.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.