!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kroměříž

Kremsier


Minizoo Kroměříž
Mini zoo (Zookoutek • Koutek živé přírody) v Podzámecké zahradě
Mini Zoo (Zoo-corner • Corner of Live Nature) in Chateau Garden
49°18'05"N, 17°23'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0029A
     
 
Arcibiskupský zámek a zahrady
Sněmovní náměstí 1
Kroměříž
767 01
CZECH REPUBLIC
 
Arcibiskupský zámek a zahrady:
+420 573502011
Podzámecká zahrada:
+420 777478263
 
Arcibiskupský zámek a zahrady:
+420 573339218
 
Arcibiskupský zámek a zahrady:
zamek☼kromeriz.npu.cz
Podzámecká zahrada: vozda☼kromeriz.npu.cz
 
Podzámecká zahrada: www.zamek-kromeriz.cz/...
 
malá zoo v Podzámecké zahradě, která má kořeny snad již v 19. století.(na jiném místě). Řada 5ti velkých voliér (paviáni, dravci, vrány, papoušci, bažanti, drůbež) je z roku 1941 (nedávno byly rekonstruovány). O kousek dál jsou dva výběhy (tzv. Paví dvůr) s různými domácími a okrasnými ptáky (pávi, vodní ptáci, drůbež atd.) a jedna nádherná historická voliéra s místními ptáky (straky, sojky...). Tyto výběhy jsou z 50. let a v 60. letech k nim přibyl ještě jeden velký výběh (daňci, kozy, osel, husy, králíci atd.).

small zoo in the Chateau Garden (Podzámecká zahrada), which has its roots probably already in the 19th century (in another place). Lineup of 5 large aviaries (baboons, raptors, crows, parrots, pheasants, poultry...) is from 1941 (recently were renovated). A little bit farther are two enclosures (so-called Paví dvůr = Peacock court) with various domestic and ornamental birds (peacocks, waterfowl, poultry etc.) and a beautiful historic aviary with local birds (magpies, jays...). These enclosures are from 50s and in 60s one large enclosure was added towards them (fallow deer, goats, donkey, geese, rabbits etc.).

Podzámecká zahrada patří mezi Národní památky ČR a světové kulturní dědictví UNESCO. Kromě mini zoo je zde Arcibiskupský zámek a spousty rostlin, hlavně stromů.

Chateau Garden (Podzámecká zahrada) is ranked among the National Monuments of Czech republic and also World Heritage Sites of UNESCO. In addition to the mini zoo here is the Archbishop's chateau, and many plants, especially trees.


mini zoo je zřejmě již z konce 19. století; (nejstarší část Podzámecké zahrady je z 15. stol.)
the mini-zoo is probably already from late 19th centruy; (the oldest part of Chateau Garden (Podzámecká zahrada) is from 15th century)

národní (Arcibiskupský zámek a zahrady)
national (Arcibiskupský zámek a zahrady - Archbishop's Chateau and Gardens)

64 ha (Podzámecká zahrada); cca 1 ha - mini zoo

N/A
 
1) Stručně o minizoo

N/A N/A N/A ? / cca 200
(2006)
N/A N/A N/A
 
2011
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.06. 2009 (Video: 1 min 55 sec)
Image 1 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009 (Video: 1 min 55 sec)
Roman Hynek, 30.06. 2009 (Video: 1 min 55 sec)
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 2 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 3 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 4 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 5 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 6 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 7 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 8 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 9 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 10 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 11 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Image 12 of 27
Roman Hynek, 30.06. 2009
Roman Hynek, 30.06. 2009
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 13 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 14 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 15 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 16 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 17 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 18 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 19 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 20 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 21 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 22 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Image 23 of 27
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Lukáš Nekolný, 25.05. 2013
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Image 24 of 27
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Image 25 of 27
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Image 26 of 27
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Image 27 of 27
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013
Mojmír Sedláček, 19.09. 2013

  Stránka vytvořena 15.05. 2011 Poslední úprava 15.05. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.