!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Merklín

Merklin


Naučná stezka Bijadla
Nature Trail Bijadla
49°33'55"N, 13°11'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0224A
     
 
Bijadla
Merklín
334 52
CZECH REPUBLIC
 
+420 606958267
 
N/A
 
terjin☼seznam.cz
 
www.merklin-bijadla.cz
 
kombinace mysliveckého a zemědělského muzea, muzea starých řemesel a mini zoo místních zvířat v bývalém vepříně. Jezevci, jeleni sika, daňci, mufloni, divočáci, divocí králíci, nutrie, dravci, sovy, krkavci, straky, divoké krůty, bažanti, slepice, hrdličky, holubi, vodní ptáci (domácí i divocí)...

a combination of a hunting and agricultural museum, museum of old crafts and a mini zoo of local animals in a former pig farm. Badgers, sika deer, fallow deer, mouflons, wild boars, wild rabbits, nutrias, raptors, owls, ravens, magpies, wild turkeys, pheasants, chickens, doves, pigeons, waterfowl (domestic and wild)...

muzeum (vycpaná zvířata, staré zemědělské stroje a nástroje různých řemesel, staré domácí vybavení, historie statku a zaniklé obce Bijadla)
museum (stuffed animals, old agricultural machines and tools of various crafts, old home equipment, history of the farm and the extinct village of Bijadla)

restaurace
restaurant

4. října 2014
4th October 2014

soukromé (Josef Jindra)
private (Josef Jindra)

1,27 ha

N/A
 
1) Stručně o Naučné stezce

0 0 0 ~38 / ~100+
(2019)
0 ~31 / ? ~7 / ?
 
~2015
           
 

   všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.07. 2019 (Video: 02 min. 10 s.)
Image 1 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019 (Video: 02 min. 10 s.)
Roman Hynek, 07.07. 2019 (Video: 02 min. 10 s.)
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 2 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 3 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 4 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 5 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 6 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 7 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 8 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 9 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 10 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 11 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 12 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 13 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 14 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 15 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 16 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 17 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 18 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 19 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 20 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 21 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 22 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 23 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 24 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 25 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 26 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 27 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 28 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 29 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 30 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 31 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 32 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 33 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 34 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 35 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 36 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 37 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 38 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 39 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 40 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 41 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 42 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 43 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 44 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 45 of 45
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019

  Stránka vytvořena 18.08. 2019 Poslední úprava 18.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.