!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Milovice

Milowitz    Миловице [Milovitse]


Mirakulum
Park Mirakulum ( Miraculum = miracle in Latin lang.)
50°14'18"N, 14°51'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0176B
     
 
Topolová 629
Milovice
289 24
CZECH REPUBLIC
 
+420 730510985
 
N/A
 
mirakulum☼mirakulum.cz
park☼mirakulum.cz
 
www.mirakulum.cz +
 
zábavně-vzdělávací park v bývalém Sovětském vojenském prostoru (tankový pluk). Park byl otevřen 1. září 2012 s malou dětskou zoo (kozy, ovce, osli). V roce 2013 byla vybudována i lesní mini zoo (jezevci, lišky, veverky, výři, koroptve, křepelky, sojky, divocí holubi a hrdličky) a výběh daňků. Zvířata v lesní mini zoo pochází ze ZS v Pátku. V plánu je rozšíření mini zoo.

edutainment park in the former Soviet military area (tank regiment). The park was opened on 1st September 2012 with a small petting zoo (goats, sheep, donkeys). In 2013, lso forest mini zoo (badgers, foxes, squirrels, horned owls, partridges, quail, jays, wild pigeons and doves) and enclosure of fallow deer was created. Animals in the forest mini zoo comes from Pátek Rescue station. Extension of the mini zoo is planned.

mnoho různých aktivit parku (prolézačky, hrad, trampolíny, obří houpačky, lanové centrum, lanovky, podzemní bludiště, bludiště z keřů, lesní stezka, vodní svět, amfiteátr s programem...), jízda vláčkem do sousedního tankodromu, jízda v BVP...

many various activities the park (climbing frames, castle, trampolines, giant swings, rope centre, ropeway, underground maze, bushes maze, forest trail, water world, amphitheatre with the program ...), small train ride to neighbouring tankodrome, IFV ride...

restaurace, pizzerie, kiosky a další
restaurant, pizzeria, kiosks and others

1. září 2012 - park s dětskou zoo; 2013 - lesní mini zoo
1st September 2012 - the park with petting zoo; 2013 - forest mini zoo

soukromé - Mirakulum s.r.o. (Jiří Antoš)
private - Mirakulum Ltd. (Jiří Antoš)

~ 10 ha (celý park • the whole park)

N/A
 
1) Historie parku
2) Stručně o parku

0 0 0 13 / ?
(2014)
0 6 / ? 7 / ?
 
2015
2014
2013
       
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 14.10. 2014 (Video: 03 min 18 sec)
Image 1 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014 (Video: 03 min 18 sec)
Roman Hynek, 14.10. 2014 (Video: 03 min 18 sec)
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 2 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 3 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 4 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 5 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 6 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 7 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 8 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 9 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 10 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 11 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 12 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 13 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 14 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 15 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 16 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 17 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 18 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 19 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 20 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 21 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 22 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 23 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 24 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 25 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 26 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 27 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 28 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 29 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 30 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 31 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 32 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 33 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 34 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 35 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 36 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 37 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 38 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 39 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 40 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 41 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 42 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 43 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 44 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 45 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 46 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 47 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 48 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014
Image 49 of 49
Roman Hynek, 14.10. 2014
Roman Hynek, 14.10. 2014

  Stránka vytvořena 16.10. 2014 Poslední úprava 16.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.