!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pelhřimov

Pilgrams

lidově také • colloquially also: Pejr


Děkanská zahrada Pelhřimov
Voliéry v Děkanské zahradě
Pelhřimov Deanery Garden • Aviaries in Deanery Graden
49°25'55"N, 15°13'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0106B
     
 
Děkanská zahrada 484/1
Pelhřimov
393 01
CZECH REPUBLIC

Kulturní zařízení města Pelhřimova (KZMP)
Třída Legií 1115
Pelhřimov
393 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 720236776

KZMP:
+420 565321184
+420 565324927
 
N/A
 
libor.ruzicka☼uzsvm.cz

KZMP:
ic☼kzpe.cz
kultura☼kzpe.cz
 
- - -
 
soustava ptačích voliér v městské Děkanské zahradě. V roce 2006 (?) byl celý objekt (tzn. veškeré voliéry a budova s moderním chovatelským zázemím) postaven nový. Předešlé chovné zařízení bylo ve špatném stavu a bez odpovídajícího zázemí (ptáci byli zimováni v altánu (děkana F.B. Vaňka). Ve třinácti voliérách je chováno 12 druhů (2011) ptáků - kakadu bílý, pyrura červenobřichý perlový, amazoňan modročelý, kakariki rudočelý, papoušek královský, alexandr velký, rudohlavý a čínský, aratinga sluneční, agapornis škraboškový, rozela pestrá a křepelka čínská. Dříve i králíci, morčata a mýval.

System of bird aviaries in municipal Deanery garden (Děkanská zahrada). In 2006 (?) the whole object (ie all aviaries and the house with with modern breeding background) was built a new. Previous breeding facility was in poor condition and without adequate background (birds were wintering in the gazebo (of Dean F.B. Vaněk). In thirteen aviaries there are kept 12 species (2011) of birds - white cockatoo, crimson-bellied conure, blue-fronted amazon, red-crowned parakeet, Alexandrine parakeet, plum-headed parakeet, Lord Derby's parakeet, Sun conure, yellow-collared lovebirds, eastern rosella and blue-breasted quail. Previously also rabbits, guinea pigs and raccoon.

dětské hřiště, minigolf
children's playground, minigolf

X

N/A ; nová budova a voliéry postaveny asi 2006 (Děkanská zahrada byla založena 1603)
N/A ; new house and aviaries built probably in 2006 (the Deanery garden was founded 1603)

městská zahrada (i chovné zařízení), chov (a ptáci) zřejmě soukromý (Libor Růžička)
municipal garden (and also breeding facilities), the breeding (and birds) probably private (Libor Růžička)

N/A

N/A
 
1) Stručně o voliérách v Děkanské zahradě

0 0 0 12 / cca 50
(2011)
0 12 / cca 50 0
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.08. 2011 (Video: 2 min 40 sec)
Image 1 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011 (Video: 2 min 40 sec)
Roman Hynek, 12.08. 2011 (Video: 2 min 40 sec)
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 2 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 3 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 4 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 5 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 6 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 7 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 8 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 9 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 10 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 11 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 12 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 13 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 14 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 15 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 16 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 17 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 18 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 19 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 20 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 21 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 22 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 23 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 24 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 25 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 26 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 27 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 28 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 29 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 30 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 31 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 32 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 33 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 34 of 45
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Image 35 of 45
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Image 36 of 45
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Image 37 of 45
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Image 38 of 45
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Image 39 of 45
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 27.08. 2018
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Image 40 of 45
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Image 41 of 45
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Image 42 of 45
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Image 43 of 45
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Image 44 of 45
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Image 45 of 45
Radim Šebesta, 25.04. 2019
Radim Šebesta, 25.04. 2019

  Stránka vytvořena 18.09. 2011 Poslední úprava 18.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.