!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Přívory

Přiwor

některé zdroje uvádí Všetaty (Přívory jsou administrativně jejich součástí) • some sources mention Všetaty (Přívory is administrativelly its part)


Zábavní mini-zoopark Přívory
Přívory Amusement mini-zoopark
50°17'12"N, 14°33'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0241B
     
 
Mělnická 70
Přívory
277 16
CZECH REPUBLIC
 
+420 604555255
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
velmi zoufalá minizoo podobná spíše cirkusovému zvěřinci - tygři, makaci, velbloudi, koně, poníci, osli, kachny, aligátoři...

very desperate minizoo similar to a circus menagerie - tigers, macaques, camels, horses, ponies, donkeys, ducks, alligators...

jízda na ponících, dětské atrakce, rybaření
pony riding, children's attractions, fishing

kiosek
kiosk

19. července 2019
19th July 2019

soukromé (zřejmě Erik Berousek)
private (zřejmě Erik Berousek)

~0,5 ha (~0,9 ha včetně rybníka • including pond)

N/A
 
1) Stručně o zooparku

0 0 0 ~9 / ?
(2020)
~1 / ? ~1 / ? ~7 / ?
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 06.08. 2020 (Video: 3 min. 37 s.)
Image 1 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020 (Video: 3 min. 37 s.)
Roman Hynek, 06.08. 2020 (Video: 3 min. 37 s.)
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 2 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 3 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 4 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 5 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 6 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 7 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 8 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 9 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 10 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 11 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 12 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 13 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 14 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 15 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 16 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 17 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 18 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 19 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 20 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 21 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 22 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 23 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 24 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 25 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 26 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 27 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 28 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 29 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 30 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 31 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 32 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 33 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 34 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 35 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 36 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 37 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 38 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 39 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 40 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 41 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 42 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 43 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 44 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 45 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 46 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020
Image 47 of 47
Roman Hynek, 06.08. 2020
Roman Hynek, 06.08. 2020

  Stránka vytvořena 11.08. 2020 Poslední úprava 11.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.