!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Putim

Putim ; Butin

->1924 Putím


Zvířátka Putim
Mini zoo Putim
Putim Animals
49°15'50"N, 14°07'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0192B
     
 
Putim 125
397 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 732820066
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
malá soukromá mini zoo na zahradě rodinného domu. Původně neveřejný soukromý zájmový chov (cca od 2006), asi od roku 2011 expozice otevřena veřejnosti (zpočátku především pro skupiny škol a školek). Mini zoo byla zcela neznáma až do roku 2013, kdy se objevila v médiích v souvislosti s povodněmi a kompletní evakuací. Po povodni byla obnovena a slouží nadále.
Nosáli, ovce, kozy, prasata, klokani, mary, hutie, nutrie, dravci, sovy, krkavci, papoušci, bažanti a další hrabaví, vodní ptáci, drobní pěvci, hrdličky, plazi...

small private mini-zoo in the garden of a family house. Originally non-public private hobby breeding (from ca. 2006), snce about 2011, the exhibition is open to the public (initially especially for groups of schools and nurseries). The Mini zoo was absolutely unknown until 2013, when it appeared in the media in connection with floods and complete evacuation. After the flood, it was restored and continues to serve.
Coatis, sheep, goats, pigs, wallabies, maras, hutias, nutrias, raptors, owls, ravens, parrots, pheasants and other galliforms, waterfowl, small songbirds, doves, reptiles...

houpačky, prolézačky apod.
swings, climbing frames etc.

X

~2011

soukromé (Jiří Kozák)
private (Jiří Kozák)

~ 0,25 ha

N/A
 
1) Stručně o mini zoo

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek 08.10. 2015 (Video: 3 min 20 sec)
Image 1 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015 (Video: 3 min 20 sec)
Roman Hynek 08.10. 2015 (Video: 3 min 20 sec)
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 2 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 3 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 4 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 5 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 6 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 7 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 8 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 9 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 10 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 11 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 12 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 13 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 14 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 15 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 16 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 17 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 18 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 19 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 20 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 21 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 22 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 23 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 24 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 25 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 26 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 27 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 28 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 29 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 30 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 31 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 32 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 33 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 34 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015
Image 35 of 35
Roman Hynek 08.10. 2015
Roman Hynek 08.10. 2015

  Stránka vytvořena 14.10. 2015 Poslední úprava 14.10. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.