!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ráby

Raab

někdy se uvádí • sometimes is mentioned: Kunětice ; Němčice


Obora Pod Kunětickou horou
Minizoo Pod Kunětickou horou
Deer-park (Game Preserve) Under Kunětice Mountain
lidově • colloquially Obora Pod Kuňkou (= Deer-park under Kuňka)
50°04'56"N, 15°48'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0145B
     
 
Ráby 34
533 52
CZECH REPUBLIC
 
Restaurace Pod Kunětickou horou:
+420 466416274
 
N/A
 
Restaurace Pod Kunětickou horou:
podkunkou☼podkunkou.cz
 
www.podkunkou.cz/... 
 
ukázková obra či spíše minizoo u Restaurace Pod Kunětickou horou - 2 výběhy jelenů, daňků, muflonů, zubrů, skotského náhorního skotu, pštrosů a emu + 1 jeden výběh koz a ovcí a podle informací z internetu i kachny, slepice, pávi, papoušci, koroptve, divočák a osli

exhibition deer-park or rather a mini-zoo at Restaurant Under Kunětice Mountain - 2 enclosures of red and fallow deer, mouflons, wisents, highland cattle, ostriches and emus + 1 enclosure of goats and sheep and according to information from the Internet also ducks, chickens, peacocks, parrots, partridges, wild boar and donkeys

blízko je hrad Kunětická hora, Muzeum perníku "Perníková chaloupka"
castle Kunětická hora and Museum of gingerbread "Perníková chaloupka" (Gingerbread cottage) is next to

Restaurace Pod Kunětickou horou
Restaurant Pod Kunětickou horou

N/A

soukromé (zřejmě Restaurace Pod Kunětickou horou)
private (apparently Restaurace pod Kunětickou horou)

2 ha

N/A
 
1) Stručně o oboře

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 22.11. 2011 (Video: 2 min 38 sec)
Image 1 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011 (Video: 2 min 38 sec)
Roman Hynek, 22.11. 2011 (Video: 2 min 38 sec)
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 2 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 3 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 4 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 5 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 6 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 7 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 8 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 9 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 10 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 11 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 12 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 13 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 14 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 15 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 16 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 17 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 18 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 19 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 20 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 21 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 22 of 37
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 23 of 37
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 24 of 37
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 25 of 37
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 26 of 37
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Image 27 of 37
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Mojmír Sedláček, 23.05. 2013
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 28 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 29 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 30 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 31 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 32 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 33 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 34 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 35 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 36 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Image 37 of 37
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014
Lukáš Nekolný, 08.05. 2014

  Stránka vytvořena 26.11. 2011 Poslední úprava 26.11. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.