!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Srní

Rehberg

původně • originally: Rehberg


Návštěvnické centrum Srní
Vlčí výběh Srní
Srní Visitor Centre • Srní Wolf Enclosure
49°04'31"N 13°29'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0228B
     
 
Srní
341 92
CZECH REPUBLIC

Postal address:
Správa Národního parku Šumava
1.máje 260
Vimperk
385 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 731530267
 
N/A
 
ncsrni☼npsumava.cz

office of Šumava NP:
vimperk☼npsumava.cz
 
www.npsumava.cz/... ; www.npsumava.cz/... ;  
 
návštěvnické centrum, naučná stezka a výběh vlků. Výběh je velký asi 3 ha a vede přes něj 300 m dlouhá vyvýšená lávka (3 - 4 m nad zemí) opatřená 2 velkými pozorovacími pergolami a jednou plošinou na konci.

visitor centre, nature trail and wolf enclosure. The enclosure is about 3 ha large and leads through it 300 m long raised footbridge (3-4 m above the ground) with 2 large observation pergolas and one platform at the end.

dětské hřiště, komentované prohlídky, naučná stezka
children's playground, commented tours, nature trail

automaty s občerstvením
refreshment machines

listopad 2015
November 2015

národní (NP Šumava)
national (Šumava NP)

3 ha - výběh (celé zařízení - tj. výběh, naučné stezky, návštěvnické centrum a parkoviště je na celkové ploše okolo 11 ha)
3 ha - the enclosure (the whole facility - i.e. the enclosure, nature trails, visitor centre and parking is on the total area around 11 ha)

N/A
 
1) Stručně o Návštěvnickém centru

0 0 0 1 / ?
(2019)
0 0 1 / ?
 
2015
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.07 2019 (Video: 01 min. 58 s.)
Image 1 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019 (Video: 01 min. 58 s.)
Roman Hynek, 07.07 2019 (Video: 01 min. 58 s.)
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 2 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 3 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 4 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 5 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 6 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 7 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 8 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 9 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 10 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 11 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 12 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 13 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 14 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 15 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 16 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 17 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 18 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 19 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 20 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 21 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 22 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 23 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 24 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 25 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 26 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 27 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 28 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 29 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019
Image 30 of 30
Roman Hynek, 07.07 2019
Roman Hynek, 07.07 2019

  Stránka vytvořena 19.08. 2019 Poslední úprava 19.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.