!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vysoké Mýto

Hohenmauth 


Zahrada Harta
Harta Garden
49°55'15"N, 16°11'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0175A
     
 
Voštice 129
Vysoké Mýto
566 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 731518418
+420 733328237
 
N/A
 
hojny☼zahradaharta.cz
info☼zahradaharta.cz
 
www.zahradaharta.cz
 
nová minizoo začala vznikat v roce 2011 v zahradním centru Harta (na bývalém poli). Na začátku byl jeden velký výběh a voliéra sov, ale postupně přibývala další chovná zařízení - již od počátku s cílem vybudovat plnohodnotnou zoo s licencí MŽP. Minizoo (neoficiálně zvaná též Želví safari) byla otevřena v roce 2014, ale již předtím byla některá zvířata k vidění v zahradním centru. V současné době je zde okolo 60 druhů želv (!!!) - především vodních, jen malá část z nich je však v expozici, dále nosáli, surikaty, lamy, nutrie, dikobrazi, klokani, pštrosi, nandu, emu, papoušci, bažanti, agamy, okrasné ryby a domácí zvířata (koně, poníci, skotský náhorní skot, ovce, kozy, kachny...).

New mini-zoo began to arise in 2011 in the Harta Garden Centre (in the former filed). One large enclosure and owl cage were at the beginning, but other breeding facilities gradually were added - already since the beginning with aim to build a full-fledged zoo with licenses of ME. The Mini-zoo (unofficially called also Turtle safari) was opened in 2014, but several animals were in display already before that in the Garden Centre. Currently, there are about 60 species of turtles (!!!) - mainly aquatic, however only a small part of them are in the exposition, further more coatis, meerkats, llamas, nutrias, porcupines, wallabies, ostriches, rheas, emus, parrots, pheasants , agamas, ornamental fish and domestic animals (horses, ponies, highland cattle, sheep, goats, ducks...).

jízda na koních, rybaření, mnoho jezírek a rostlin (hlavně vodních)
horse riding, fishing, many ponds and plants (especially aquatic)

X

jaro 2011 - jako zahradní centrum s několika zvířaty; léto 2014 - jako minizoo
spring 2011 - as Garden Centre with several animals; summer 2014 - as minizoo

soukromé - Zahrada Harta s.r.o. (Luděk Hojný)
private - Zahrada Harta Ltd. (Luděk Hojný)

N/A

N/A
 
1) Stručně o minizoo

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 09.08. 2014 (Video: 03 min. 04 sec.)
Image 1 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014 (Video: 03 min. 04 sec.)
Roman Hynek, 09.08. 2014 (Video: 03 min. 04 sec.)
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 2 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 3 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 4 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 5 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 6 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 7 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 8 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 9 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 10 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 11 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 12 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 13 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 14 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 15 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 16 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 17 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 18 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 19 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 20 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 21 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 22 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 23 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 24 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 25 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 26 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 27 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 28 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 29 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 30 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 31 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 32 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 33 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 34 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 35 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 36 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 37 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 38 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 39 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 40 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 41 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 42 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 43 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 44 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 45 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 46 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 47 of 47
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014

  Stránka vytvořena 19.08. 2014 Poslední úprava 19.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.