!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zoologická zahrada Hodonín
 
     
  Historie Zoo Hodonín  
            Hodonínská zoologická zahrada, která v rámci Unie českých a slovenských zoo patří k nejmladším, si v roce 2011 připomene pětatřicet let svého vzniku. Úvahy o založení zookoutku, který jí předcházel, se datují rokem 1972. S myšlenkou vybudovat ve městě zařízení, jež by přispělo ke zlepšení životního prostředí, rozšířilo možnosti aktivního odpočinku a zvláště se pak vhodnou formou podílelo na výuce školáků a pěstování jejich vztahu k živé přírodě, přišlo tehdejší nové vedení městského národního výboru v čele s předsedou Emilem Schwarzem. Pro svůj záměr si vytypovalo okrajovou část hodonínské Dúbravy v severozápadní části Hodonína a už v roce 1973 jej Rada města schválila.
         Výstavba zookoutku začala v dubnu hned následujícího roku. Na stavebních a dalších pracích se formou svépomoci podíleli sami občané města, myslivecká sdružení a organizace tehdejší Národní fronty. Nebylo ničím výjimečným, když v areálu pracovaly najednou i tři stovky lidí. Díky nevšednímu nadšení byl zookoutek už prvního května roku 1976 předán k částečnému provozu. Definitivně se však jeho brána otevřela až 29. září 1977. K vidění však tehdy bylo pouze několik druhů domácích zvířat, šelmy a malé opice.
         Po pěti letech, kdy zařízení zaznamenávalo více než sedmdesát tisíc návštěvníků za sezonu, bylo zřejmé, že jeho význam daleko překročil původní předpoklady. Zookoutek tak v roce 1982 získal statut zooparku a deset let poté, 26. dubna 1992, se díky intenzivním chovatelským i budovatelským aktivitám přeměnil v zoologickou zahradu. Ta se současně stala členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad.
          Dnešní zahrada, která postupnou rekonstrukcí původních staveb či výstavbou nových pavilonů dospěla k žádoucí modernizaci, se rozkládá na sedmi a půl hektaru parkové plochy s uměle vytvořenými vodními nádržemi  Dosavadním vrcholem procesu modernizace je vzdělávací centrum s ubikacemi a výběhy velkých kočkovitých šelem, která se uskutečnila díky bezmála dvaadvacetimilionové dotaci Státního fondu životního prostředí ČR za přispění Města Hodonína. Dosud poslední stavbou je půvabný pavilonek pro plameňáky.
          Hodonínská zoo v současnosti chová pět set osmdesát  kusů našich i exotických zvířat ve sto sedmdesáti třech druzích. Ochraňuje přitom na sedmdesát ohrožených druhů světové fauny, čímž přispívá k naplňování základního poslání zoologických zahrad.
          Ze vzácných zvířecích druhů mohou návštěvníci obdivovat šimpanze, lemury, guerézy, gibony, drápkaté opičky, kolekci exotických ptáků, zebry, velbloudy, různé druhy antilop, ale také žraloky, jaguáry, tygra ussurijského a pár velmi vzácného, dnes v přírodě již vyhynulého lva berberského.
           Zahrada během svého rozvoje nezapomněla ani na doplňkové aktivity a zvyšování návštěvnického komfortu. Proto v jejím areálu vzniklo několik dětských hřišť s různými atrakcemi a kontaktní dvorek s domácími zvířaty. K dispozici je též obchod se suvenýry, dva bufety s posezením a areál pro kulturní akce. Odborná i laická veřejnost přitom oceňuje, že přes veškeré změny si hodonínská zoo dokázala zachovat svůj přírodní ráz v krásném prostředí lužního lesa.
 

Zdroj: oficiální web Zoo Hodonín (2011)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.