!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Beeskow

Bezkow


AWO ErlebnisHof Beeskow
Beeskow AWO Experience (amusement) Yard
52°09'38"N, 14°13'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0074B
     
 
Lübbener Chaussee 8
15848 Beeskow
GERMANY
 
+49 336626153
 
+49 3366520976
 
info☼awo-erlebnishof-beeskow.de
 
www.awo-erlebnishof-beeskow.de
 
ovčácké muzeum a dětská zoo, které bylo původně v Pohlitzu. 2004, bylo zrušeno kvůli rozporům členů spolku. Sbírku muzea čítající 588 exponátů koupilo během 10 dní město Beeskow a v květnu 2009 otevřelo své ovčácké muzeum (Schäfererei Erlebniswelt). O něco později (asi 2015) byl vybudován zábavní park s dětskou zoo - osli, poníci, alpaky, ovce, kozy, prasata, králíci, morčata, křečci, drůbež...

shepherd museum and a children's zoo, which was originally in Pohlitz. 2004, it was abolished due to conflicts between members of the association. A collection of 588 exhibits was bought by the town of Beeskow in 10 days and new shepherd museum (Schäfererei Erlebniswelt) was opened here in May 2009. Experience park with a children's zoo was created a little later (may be 2015) - donkey, ponies, alpacas, sheep, goats, pigs, rabbits, guinea pigs, hamsters, poultry...

dětské hřiště, dětská zoo, ovčácké muzeum (s více než 900 exponáty), různá sportoviště
children's playground, petting zoo, shepherd museum (with more than 900 exhibits), various sport fields

místo pro barbecue
BBQ place

N/A - možná okolo 2015 (5. května 2009 - muzeum)
N/A - may be around 2015 (5th May 2009 - museum)

AWO Bezirksverband Brandenburg Ost e.V. (spolek • association)

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.