!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Briesen

Brjazyna

některé zdroje uvádí Halbe (Briesen je administrativně součást Halbe) nebo Krausnick či Krausnick-Groß Wasserburg (Tropical Islands leží blízko, ale na území Briesenu)• some sources mention Halbe (Briesen is administrativelly part of Halbe) or Krausnick or Krausnick-Groß Wasserburg (the Topical Islands lie near, but in area of Briesen)


Tropical Islands
Tropische Inseln (unofficially in German)
52°02'17"N, 13°44'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0050B
     
 
Tropical-Islands-Allee 1
15910 Krausnick
GERMANY
 
+49 35477605050
 
+49 35477603129
 
welcome☼tropical-islands.de
 
www.tropical-islands.de
www.islandtropical.cz
 
unikátní umělý tropický rezort v bývalém hangáru "Aerium" pro vzducholoď, která nebyla nikdy postavena. Největší vnitřní vodní park světa. 363 m dlouhá, 225 m široká a 107 m vysoká hala s bazény, plážemi, umělým sluncem, tropickým pralesem (největší uvnitř budovy na světě), tropickými rostlinami i několika zvířaty. Tropical islands je členěn do několika tématických parků jako např. Tropický prales, Tropické vesnice, Tropické moře, Balijská laguna, Tropické ostrovy Amazonia (venku)... V tropickém pralese je okolo 50.000 rostlin (600druhů) a také plameňáci, papoušci, kanáři, zebřičky, bažanti, čínské křepelky, pávi, želvy, ještěrky (leguáni, gekoni, agamy, anolisi...), užovky, ryby (arowany, anténovci, vrubozubci, pangasi, rostlinožravé piraně, skaláry, koi kapři...) a surinamští švábi.

a unique artificial tropical resort in the former "Aerium" hangar for an airship that has never been built. The largest indoor water park in the world. 363 m long, 225 m wide and 107 m high hall with swimming pools, beaches, artificial sun, tropical rainforest (the largest indoor in the world), tropical plants and also several animals. Tropical islands are divided into several theme parks such as the Tropical forest, Tropical villages, Tropical sea, Bali lagoon, Amazonia Tropical islands (outdoors)... In the Tropical rainforest, there are about 50,000 plants (600 species) and also flamingos, parrots, canaries, zebrafishes, pheasants, Chinese quails, peacocks, turtles, lizards (iguanas, geckos, agamas, anoli...), corn snakes, fish (arowanas, cat fish, oscar fish, pacu, angelfish, koi carps...), Surinam cockroaches.

tématické parky, tobogány, dětské hřiště, minigolf, let balónem (uvnitř haly), sauna, lázně, nákupní ulička a mnoho dalších atrakcí, ubytování
theme parks, water slides, children's playground, minigolf, fly in balloon (inside the hall), bath, spa, shopping boulevard and many other attractions, accommodation

restaurace, bary, bufety, kavárny, zmrzlinový salon
restaurants, bars, buffets, cafeterias, ice cream salon

19. prosince 2004 (budova Aerium byla postavena 1999 / 2000)
19. December 2004 (the Aerium building was constructed 1999 / 2000)


soukromé - Tropical Island Management GmbH (s.r.o.)
private - Tropical Island Management GmbH (Ltd.)

~10 ha (z toho h.ala asi 6,6 ha)
~10 ha (about 6.6 ha of that is the hall)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2017
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2018 Poslední úprava 25.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.