!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Klaistow

některé zdroje uvádí Beelitz (Klaistow je administrativně součástí Beelitzu) • some sources mention Beelitz (Klaistow is administrativelly part of Beelitz)


Wildgehege Spargelhof Klaistow
Wildgehege und Haustierhof Spargelhof Klaistow
Klaistow Wild Enclosures / Game Enclosures / Deer Enclosures / Game Park / Deer Park (and Domestic animal courtyard) Spargelhof (Spargelhof = Asparagus courtyard)
52°17'51"N, 12°51'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0038B
     
 
Glindower Straße 28
14547 Beelitz OT Klaistow
GERMANY
 
+49 3320661070
 
+49 3320661089
 
a.schrade☼spargelhof.de
info☼buschmann-winkelmann.de
 
www.spargelhof-klaistow.de/...
 
Spargelhof Klaistow (doslova Dvůr chřestu) je v podstatě obrovský agroturistický zábavní park - kolem zemědělského dvora byly postaveny restaurace, obchody, dětská hřiště, parky, turistické a naučné stezky, v roce 2004 i Wildgehege (lesní zoo) a 2007 Haustierhof (dvorek domácích zvířat nebo dětská zoo).
Jeleni, daňci, mufloni, divočáci, poníci, osli, zakrslé kozy, ovce, králíci, morčata, drůbež a několik dalších vzácných plemen domácích zvířat (pomořanská hrubovlnná ovce, ovce skudde, strakaté bentheimské prase, německé sedlové prase, německé pastevní prase, mangalica...)

the Spargelhof Klaistow (literally the Asparagus Courtyard) is basically a huge agritourist leisure park - around the farm courtyard, there were built restaurants, shops, children's playgrounds, parks, tourist and nature trails, Wildgehege (Forest Zoo) in 2004 and Haustierhof (courtyard of domestic animals or children's zoo) in 2007.
Red and fallow deer, mouflons, wild boars, ponies, donkeys, pygmy goats, sheep, rabbits, guinea pigs, poultry and several other rare breeds of domestic animals (Pomeranian coarsewool sheep, Skudde sheep, Bentheim black pied pig, German saddleback pig, German pasture pig, mangalitza...)

dětské hřiště; dětská kontaktní zoo; jízda na ponících, lanový park, turistické a naučné stezky (od 1 do 5 km), parky, replika lodi Santa Maria (na které Kolumbus do Evropy přivezl dýně), kukuřičné bludiště (v sezóně), prodej ovoce a zeleniny (a výrobků z nich), prohlídky s průvodcem

children's playground; petting zoo; pony riding, rope park, tourist and nature trails (from 1 to 5 km), parks, replica of Santa Maria boat (on which Columbus brought pumpkins to Europe), corn labyrinth (in the season),  fruit and vegetable sale (and products from that), guided tours

restaurace, kavárna
restaurants, café

2004 - Wildgehege; 2007 - Haustierhof (1991 - farma • farm)


soukromé - Buschmann & Winkelmann GmbH (s.r.o.)
private - Buschmann & Winkelmann GmbH (Ltd.)

~15 ha (360 ha celý park)
~15 ha (360 ha the whole park)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~15 / ~100
(2017)
N/A N/A N/A
 
2018
2017
         


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.06. 2018 Poslední úprava 21.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.