!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Waltersdorf

některé zdroje uvádí Schönefeld (Waltersdorf je administrativně jeho součástí) • some sources mention Schönefeld (Waltersdorf is administrativelly its part)


Tier-Erlebnispark Waltersdorf
Waltersdorf Animal-experience Park
52°21'48"N, 13°33'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0071A
     
 
Berliner Strasse 10 B
12529 Waltersdorf
GERMANY
 
+49 1627510953
 
N/A
 
kontakt☼circusberolina.de
 
www.tiererlebnispark.de
 
napůl cirkus a napůl expozice zvířat v zimovišti cirkusu Berolina - tygři, lvi, medvědi, sloni, nosorožci, žirafy, zebry, velbloudi, lamy, osli, koně, poníci, kozy, prasata, králíci, morčata...

half circus and half animals exhibition in the wintering site of Berolina circus - tigers, lions, bears, elephants, rhinoceros, giraffes, zebras, camels, lamas, donkeys, horses, ponies, goats, pigs, rabbits, guinea pigs...

dětské hřiště (skákací hrady), dětská zoo, jízda na ponících a velbloudech, cirkusové představení
children's playground (jumping castles), petting zoo, pony and camel riding, circus performances

N/A

N/A (možná 2012)
N/A (may be 2012)

Circus Berolina

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.