!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Güstrow

Guščerow


† Heimattiergarten Güstrow
Güstrow Local Animal Garden
53°47'49"N, 12°10'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0013A†
     
 
Paradieswiese an der Nebel (today Rosengarten)
Güstrow
GERMANY
 
- - -

maličký Heimattiergarten (de facto minizoo s místními druhy zvířat), který existoval v centru města v Paradieswiese an der Nebel (dnešní Rosengarten) od roku 1936. Byly zde 3 daňci, srnci, osli, ovce vřesovištní, veverky, jeřábi panenští, zlatí bažanti, pávi, okrasné kachny... Mini zoo nepřežila válku. Po válce (1959) byla na okraji města zřízena jiná.

tiny Heimattiergarten (de facto mini-zoo with local species), which existed in the city center in Paradieswiese an der Nebel (today's Rosengarten) since 1936. There were three fallow deer, roe deer, donkeys, German grey heath sheep, squirrels, demoiselle cranes, golden pheasants, peacocks, ornamental ducks... The mini zoo did not survive the war. After the war (in 1959) another was created on the outskirts of the city.

1936

během 2. světové války
during WWII

N/A (možná městské)
N/A (may be municipal)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.07. 2016 Poslední úprava 30.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.