!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Kühlungsborn
 

† Tropenhaus Kühlungsborn
Kühlungsborn Tropical House
54°08'40"N, 11°45'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0041A†
     
 
Cubanzestrasse 19
18225 Kühlungsborn
GERMANY
 
- - -  
 
malé tropikárium, které existovalo asi někdy na přelomu tisíciletí. Terária s hady, ještěrkami (leguáni, agamy, gekoni...), sklípkany a hmyzem, akvárium jezera Malawi a akvárium jezera Tanganjika, klec s amazoňany.

Small tropicarium that existed probably sometime around the turn of the millennium. Terrariums with snakes, lizards (iguanas, agamas, geckos ...), tarantulas and insects, aquarium of Lake Malawi and aquarium of Lake Tanganyika, cage with Amazon parrots.

N/A

N/A

N/A (možná soukromé)
N/A (may be private)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.08. 2016 Poslední úprava 15.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.