!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Boizenburg

historicky • historically: Boiceneburg, Boizeneburg, Boitzenborg


† Wildgehege Waldhotel Schwartow
Game Park of Waldhotel Schwartow
53°23'38"N, 10°44'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Helpt
Woldegk
GERMANY
 
- - -

Lesní hotel Schwartow (dnes Waldhotel Boizenburg) měl dříve "wildgehege", bližší informace však nejsou k dispozici a tak není zřejmé, jestli šlo o oboru (na lov a/nebo maso) nebo expoziční výběhy pro hotelové hosty - wildgehege může znamenat obojí

Forest hotel Schwartow (now Waldhotel Boizenburg) had earlier "Wildgehege", however more detailed information is not available and so it is not clear if it was a game park (for hunting and/or meat) or exposition enclosures for the hotel guests - Wildgehege can mean both

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 17.08. 2016 Poslední úprava 17.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.