!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Klütz

historicky • historically: Clutse, Clutze, Cluthze, Klutze, Cluze


Schmetterlingspark Klütz
Klütz Butterfly Park
53°58'08"N, 11°10'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0042A
     
 
An der Festwiese 2
23948 Klütz
GERMANY
 
+49 38825263987
+49 17651211192
 
+49 38825263986
 
e-mail☼schmetterlingszoo.de
 
www.schmetterlingsgarten.de
 
motýlí hala s údajně nejméně 100, obvykle okolo 140 druhy / 600 kusy motýlů, přičemž během roku je tu prý celkem až 300 druhů motýlů z Jižní Ameriky, Asie a Afriky

butterfly hall with reportedly at least 100, usually around 140 species / 600 specimens of butterflies, while during the year, there is apparently a total of up to 300 species of butterflies from South America, Asia and Africa

obchod se suvenýry
souvenir shop

kavárna
cafeteria

2008

soukromé (Schmetterlingspark Klützer Winkel GmbH)
private (Schmetterlingspark Klützer Winkel GmbH)

280 m2

N/A
 
N/A

~140 / ~600 0 0 ~140 / ~600
(během roku až 300 druhů • during the year up to 300 species)
0 0 0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.08. 2016 Poslední úprava 15.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.