!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Müritzeum Waren
 
     
  Stručně o Müritzeu  
             Historie Müritzea se začal psát již velmi dávno - v roce 1866, kdy rostocký malakolog, či přesněji koncholog Herman von Maltazan (celým jménem Hermann Friedrich Joachim Freiherr von Maltzan) založil muzeum s názvem Maltzan'sches Naturhistorisches Museums für Mecklenburg, tedy Maltzanovo přírodovědné muzeum pro Meklenbursko, častěji zkráceně nazýváno po svém zakladateli Maltzaneum.
          V roce 1884 byla s podporou města postavena budova muzea, ta však byla později (1919) prodána a tak muzeum zůstalo zcela bez zázemí. 10 let de facto neexistovalo. Sbírky byly umístěné na mnoha různých místech. 1929 se muzeum nastěhovalo do budovy bývalé školy na Friedensstraße 5. 1957 bylo spojeno s Hausmuseem Waren a snad s muzeem Alte Burg Penzlin, čímž vzniklo nové Müritz-Museum.
          Ještě před spojením muzeí, v roce 1950 se začala psát i chovatelská historie Maltzanea - v zahradě bylo zřízeno několik výběhů - původně jako záchranná stanice pro zraněná zvířata a osiřelá mláďata, záhy se však změnila na minizoo (německy zvanou tiergehege nebo heimattiergatren). V roce 1967 byla ještě o pár výběhů a voliéru dravců zvětšena. Celkem zabírala plochu 1 ha a malé jezírko k tomu. Bylo zde asi 40 druhů / 150 kusů zvířat 40 druhů / 150 kusů zvířat (lišky, mývali, jeleni, daňcui, divočáci, morčata, dravci, sovy, havrani, vrány, krkavci, čápi, volavky, jeřábi, kormoráni, racci, vodní ptáci, bažanti želvy...).
          24. června 1982 bylo otevřeno i sladkovodní Müritz-Aquarium - v oddělené budově na zahradě u jezera Herrensee. Na ploše 200 m2 bylo v té době asi 20 druhy místních ryb a bezobratlých v 16 nádržích o celkovém objemu okolo 25.000 litrů. V 90. letech proběhla částečná rekonstrukce akvária a počet nádrží se ještě zvýšil na 24 a počet druhů zvířat na 40.
          V letech 1982 až 1991 proběhla kompletní rekonstrukce muzea, ale již 12 let po ní - v roce 2003 se začalo hlasitě hovořit o jejím uzavření, přesněji řečeno o stavbě nové budovy a přestěhování muzea. Záměr byl schválen a v roce 2005 byl položen základní kámen. 2. srpna 2007 byla otevřena nová velká turistická atrakce s novým názvem Müritzeum. Řeklo by se nové muzeum, ale to by bylo velmi zavádějící, protože změny nebyly jen v nové budově. Celé zařízení bylo změněno.
          Müritzeum bylo postaveno také v centru města, velmi blízko původního muzea, vlastně hned za rohem - na druhé straně původní zahrady. Je to velmi moderní atypická budova, která zaujme pozornost již sama o sobě. Uvnitř jsou dvě patra zajímavostí pro návštěvníky ovšem již nejen coby muzeum, ale spíše jakési komplexnější návštěvnické a informační centrum Národního parku Müritz - vedle muzejních exponátů, je spousta interaktivních naučných prvků a především velmi atraktivní akvárium odpovídající současným chovatelským i expozičním trendům. Zaujímá podpodlažní patro budovy, přičemž největší "výloha" je přes celá dvě patra. Kolem dokola je několik menších akvárií se štikami, úhoři, kaprovitými rybami a vodními želvami Müritzu. Naproti jsou nádherná obloukovitá akvária spojená do tvaru vlny, kde jsou obdivováni především jeseteři. Uprostřed jsou menší nádrže raků a německých krabů. Za stěnou je pak zlatý hřeb - průhled pod hladinu (i nad) venkovního rybníka. Jsou zde kapři gigantických rozměrů - asi 25 letí. Celkem je zde téměř 50 druhů ryb jezera Müritz a NP, 4 druhy korýšů, 1 vodní želva a několik vodních šneků a škeblí. Jednotlivé nádrže bývají plné ryb.
          Změny se však netýkají jen budovy, i zahrada muzea se proměnila - někdejší výběhy zvířat byly zrušeny, místo nich je park. Staré akvárium sice nebylo zrušeno, ale uzavřeno pro veřejnost bylo také, nyní slouží jako zázemí hlavního akvária, tedy karanténa, chovné nádrže apod.


Autor: Roman Hynek (2008)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.