!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Tiergehege Anklam
 
     
  Stručně o minizoo  
            Tiergehege, čili zvířecí výběhy jsou v centru Anklamu v městském parku volně, zdarma a non-stop přístupné všem. Je to jakýsi náznak minizoo, který existuje někdy od konce 60. let. Vlastně bychom měli říci spíše jakési torzo nebo zbytek po minizoo. Původně zde totiž bylo více zvířat - včetně pár divokých druhů (např. srnci), ovšem po sjednocení Německa došlo na tvrdé uplatňování zoo-směrnic a v Anklamu téměř nic nevyhovovalo. Problémem byly zcela jistě malé rozměry výběhů a zřejmě i technický stav. Z toho důvodu byl chov divokých zvířat zcela zrušen a nahrazen výhradně domácími a okrasnými druhy. O historii příliš informací není, jelikož minizoo nemá své stránky, nepíše se o ní ani na stránkách města (provozovatele) a chybí i v socialistickývh východoněmeckých publikacích.
           Dnešní stav je hrozný. Nejde o to, že tu jsou jen domácí zvířata, ale příšerný je i technický stav a expozičnosti či estetice netřeba ani hovořit. První od silnice stojí ukrutně šílená dvojvoliéra z prken a dvojího hustého pletiva pro bažanty, za ní vlevo rybníček s vodní drůbeží, na konci pak několik málo výběhů táhnoucích se zpět k bažantům. V nich je skutečně směs toho nejobyčejnějšího - domácího... Poslední je naproti přes cestu malá voliéra s andulkami a domácími drobnými exoty.
          Celá minizoo je neoplocená, ale všechny výběhy jsou nad hrazením vybaveny ostnatým drátem. Chodí sem zřejmě výhradně místní, nejvíce evidentně maminky nebo obecně rodiče s dětmi. K vidění tu jsou osli, poníci, kozy, ovce, králíci, bažanti, kachny, husy, slepice, holubi a nejexotičtější jsou bažanti, andulky a drobní okrasní pěvci. Ve většině případů nejde ani o žádná plemena, prostě domácí zvířata jako taková.
          Tiergehege Anklam je zařízení, které by bylo třeba kompletně zrekonstruovat, zatraktivnit nebo zcela sprovodit ze světa.


Autor: Roman Hynek (2008)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.