!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Wisengehege Insel Usedom
 
     
  Stručně o zubří oboře  
            De facto velmi nová zubří obora existující teprve od roku 2004. Vznikla z iniciativy NABU Mecklenburg-Vorpommern (Spolek pro ochranu přírody Meklenbursko-Přední Pomořansko), která chtěla tímto způsobem vrátit zubry na Usedom, kde žili v přírodě před cca 650 lety. První zubři sem byli dovezeni ze sousedního Polska - ze dvou nejznámějších lokalit, kde při národních parcích fungují podobná zařízení jako je obora na Usedomu - z Ukázkové rezervace zubrů v Bělověžském Národním Parku (Rezerwat Pokazowy Żubrów, Białowieski Park Narodowy) a z Ukázkové zahrady zubrů ve Voliňském Národním Parku (Zagroda Pokazowa Żubrów ,Woliński Park Narodowy). Za první čtyři roky se počet zvířat rozrostl nejen o další dovezené kusy, ale již existují i zubři, kteří "mají v rodném listě" zapsané místo nerození Wisentgehege Insel Usedom.
          Relativně daleko od civilizace je zde na 6 hektarech zbudováno několik výběhů a vše, co k oboře náleží. Jakési pozorovatelny či tribuny, pokladna, lavičky, informační tabule a pár dětských prolézaček. Vše je koncipováno nejen s ohledem na zubry, ale též na návštěvníky - tady jsou zubři skutečně jak na dlani i bez dalekohledu. Téměř vše je tady dřevěné a perfektně zapadá do krajiny.
           Ačkoli jsou zde skutečně jen zubři, směřuje sem stále více turistů přijíždějících na Usedom. Obora si rychle získává popularitu. Přesto je zde (alespoň zatím) božský klid. Prostředí je skvělé, rozhodně se tady dá posedět a nějaký čas vydržet jen u pozorování těchto nádherných majestátných zvířat, která zde kdysi byla doma i bez ohrad.
          Pro případnou návštěvu obory je ovšem třeba počítat s tím, že sem nevede právě nejlepší cesta - jen dvě vypanelované koleje. Stejně tak je třeba mít na paměti,  že se široko daleko nic neprodává.

Autor: Roman Hynek (2008)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.