!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Oulu

Kouvol  Коувола [Kouvola]


† Oulun yliopiston eläintarha
Oulu University Zoo
65°03'46"N, 25°27'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0016A†
     
 
Kaitoväylä
90570 Oulu
FINLAND
 
- - -
 
Univerzitní zoo sloužící hlavně výukovým účelům, která existovala od 80. let 20. století do 2010. Často se potýkala s nějakými problémy - finančními, útěk medvědů, ptačí chřipka atd.
Medvědi, lišky, srnci, daňci, sobi, koně, osli, křepelky, slepice, holubi...

University zoo serving mainly for learning purposes, which existed since the 1980s up to 2010. It has often struggled with some problems - financial, bears escape, bird flu etc.
Bears, foxes, roe deer, fallow deer, reindeer, horses, donkeys, quails, chicken, pigeons...

80. léta 20. stol.
the 1980s

2010

Universita Oulu
Oulu University

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.12. 2018 Poslední úprava 24.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.