!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tyrnävä

Тюрнявя [Tyurnyavya]  


† Puutarha ja lemmikkieläinpiha
Garden and Pet Animal Yard
64°45'49"N, 25°39'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-FI-XX-0020A†
     
 
91800 Tyrnävä
FINLAND
 
- - -
 
Zahrada a farma domácích mazlíčků vznikla někde v malé obci Tyrnävä v roce 1987. Byly zde hlavně květiny, ale i několik zvířat - především domácích, ale i několika obyčejných exotických. Když přibylo více zvířat a areál již nestačil, byla farma přestěhována do blízké Liminky a přejmenována na Kukka- ja eläinpuisto Escurial (1993 nebo 1995 - údaje se různí).

The garden and pet farm were established somewhere in the small village of Tyrnävä in 1987. There were mainly flowers, but also several animals - mainly domestic but also several common exotic. When more animals were added and the site was not enough, the farm was moved to nearby Liminka and renamed to Kukka-ja eläinpuisto Escurial (1993 or 1995 - data vary).

1. srpna 1987
1st August 1987

1993 nebo 1995 - přestěhováno do města Liminka jako Kukka- ja eläinpuisto Escurial
1993 or 1995 - moved to Liminka as Kukka- ja eläinpuisto Escurial

soukromé
private

~1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.12. 2018 Poslední úprava 24.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.