!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Peltokorpi

většina zdrojů uvádí Kokkola nebo Kälviä • most of sources mention Kokkola or Kälviä


Toivosen Eläinpuisto ja Talonpojanmuseo
Toivonen Zoo (Animal Park) and Peasant Museum
63°51'24"N, 23°18'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-FI-XX-0043B
     
 
Eläinpuistontie 2
68300 Kälviä
FINLAND
 
+358 68351190
 
N/A
 
mattivt☼gmail.com
merja.elainpuisto☼gmail.com
 
www.elainpuisto.fi +  
 
rolnické muzeum s dětskou zoo domácích zvířat - kočky, psi, kozy, ovce, prasata, skot, koně, sobi, králíci, morčata, pávi, slepice, krůty, kachny, holubi...

peasant museum with children's zoo of domestic animals - cats, dogs, goats, sheep, pigs, cattle, horses, reindeer, rabbits, guinea pigs, peacocks, chickens, turkeys, ducks, pigeon...

rolnické museum (50 budov a asi 12.500 exponátů), staré vozy a traktory, dětské hřiště, divadlo, dětský obchod, řemeslný obchod a obchod se suvenýry, ubytování
peasant museum (50 buildings and about 12.500 exhibits), antique cars and tractors, children's playground, theatre, children's shop, craft shop and souvenir shop, accommodation

kavárna
cafe

1985 (by Matti Toivonen)

soukromé - rodina Toivonen
private - Toivonen family

~4 ha (celý park • the whole park)

N/A

1) Historiaa

N/A N/A N/A ~20 / ~200
(2009)
N/A N/A N/A
 
2017
           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.12. 2018 Poslední úprava 30.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.