!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sääskjärvi

 


Kotieläinpiha Olgan Farmi
Domestic Animal Yard Olga's Farm
60°50'41"N, 26°14'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-FI-XX-0046B
     
 
Hanjärventie 11
47440 Sääskjärvi
FINLAND
 
+358 503380601
 
N/A
 
olga☼optipari.fi
 
www.olganfarmi.fi  
 
soukromá dětská zoo – kočky, psi, alpaky, ovce, kozy, skot, koně, poníci, osli, králíci, slepice, kachny...

private children's zoo - cats, dogs, alpacas, sheep, goats, cattle, horses, ponies, donkeys, rabbits, chickens, ducks...

dětské hřiště, jízda na ponících
children's playground, pony riding

kavárna
cafe

1. července 2016
1st July 2016

soukromé - Olga Temonen
private - Olga Temonen

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A ~20 / ?
(2018)
N/A ~5 / ? ~15 / ?
 
2016
           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2019 Poslední úprava 02.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.