!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hortobágy
 

Hortobágyi Vadaspark
Hortobágyi Pusztaszafari
Hortobágy Wildlife Park • Hortobágy Puszta Safari
47°33'56"N, 21°08'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-HU-XX-0048A
     
 
Hortobágy
near Malomházi (Mill House)
HUNGARY

HNP Látogatóközpont:
H-4071 Hortobágy
Petőfi tér 9
HUNGARY
 
+36 52589-321
+36 52589000
 
+36 52589-321
 
info☼hnp.hu
 
www.hnp.hu/...
 
Vadaspark nebo Puszta safari park v NP Hortobágy byl otevřen v květnu 2011. Z větší části byl financován z prostředků EU (celkem za necelé dva miliony Euro). K dispozici je 3,8 km zpevněných cest. Návštěvníci mohou obdivovat zvířata, která se historicky (či prehistoricky) k pustě váží... koně Převalského, kulany, tzv. Hackův skot ("rekonstruovaný" pratur), vlky, šakaly, lišky, divoké kočky, srnce, sysly, pelikány bílé a kadeřavé, supy, orly, černé a bílé čápy, jeřáby popelavé, labutě, želvy a několik obojživelníků a drobných plazů

Vadaspark or Puszta Safari Park in Hortobágy NP was opened in May 2011. It was funded mostly by the EU (for a total of nearly two million Euros). 3.8 km of paved roads are available. Visitors can admire the animals that are historically (or prehistorically) connected to the puszta... Przewalski's Horses, kulans, so called Hack cattle ("reconstructed" aurochs), wolves, jackals, foxes, wild cats, roe deer, ground squirrels, great white and Dalmatian pelicans, vultures, eagles, white and black storks, common cranes, swans, tortoises and several amphibians and small reptiles

showroom, nedaleko je Zoo (Puszta állatpark), středisko NP Hortobágy a Ptačí park
jediný způsob návštěvy Vadasparku je omnibusem (v každou celou hodinu) od Pásztormúzeum na hlavním náměstí u parkoviště (Petőfi tér 13)

showroom, near is Zoo (Puszta állatpark), Hortobágy NP centre and Bird Park
the only way of visit the Safari Park is by Omnibus (in every hour) from Pásztormúzeum in main square near parking (Petőfi tér 13)

bufet
buffet

1. května 2011
1st May 2011

národní (NP Hortobágy)
national (Hortobágy NP)

120 ha

N/A

1)  Stručně o Vadasparku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2014
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoosPro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 08.08. 2017 (Video: 5 min. 11 sec.)
Image 1 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017 (Video: 5 min. 11 sec.)
Roman Hynek, 08.08. 2017 (Video: 5 min. 11 sec.)
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 2 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 3 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 4 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 5 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 6 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 7 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 8 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 9 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 10 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 11 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 12 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 13 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 14 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 15 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 16 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 17 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 18 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 19 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 20 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 21 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 22 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 23 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 24 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 25 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 26 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 27 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 28 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 29 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 30 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 31 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 32 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 33 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 34 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 35 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 36 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 37 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 38 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 39 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 40 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 41 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 42 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 43 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 44 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 45 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 46 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 47 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 48 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 49 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 50 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 51 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 52 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 53 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 54 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 55 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 56 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 57 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 58 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 59 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 60 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 61 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 62 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 63 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 64 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 65 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 66 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 67 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 68 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017
Image 69 of 69
Roman Hynek, 08.08. 2017
Roman Hynek, 08.08. 2017

  Stránka vytvořena 10.11. 2012 Poslední úprava 11.11. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.