!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kápolnapuszta Bivalyrezervátum
 
     
  Stručně o buvolí rezervaci  
      Tento velmi zvláštní park se nachází v Kápolnapusztě - mezi obcemi Balatonmagyaród a Zalakomár v Národním Parku Balatonská Vysočina (Balaton-felvidéki Nemzeti Park). Ačkoli oficiální název zní buvolí rezervace, nejde rozhodně o rezervaci v pravém smyslu slova a zrovna tak se nejedná jen o zařízení pro buvoly... Skutečnost je přece jen trochu zajímavější...
     Buvoli odnepaměti patří mezi tradiční domácí zvířata v Maďarsku, jejich počty se však rapidně snížily po druhé světové válce v dobách socialismu, kdy byly zavedeny státní statky. Dnes jsou běžní téměř ve všech zoo institucích, na farmách apod., ovšem coby domácí zvířata v chlévech bez mála chybí. To byl hlavní důvod odkoupení pozemků bývalého státního statku v Kápolnapusztě (1992) Národním parkem, resp. jeho předchůdcem - Ředitelstvím ochrany přírody Středního Podunají a následného zřízení tohoto parku. Ve skutečnosti je zařízen nejen pro buvoly, ale též pro majestátní uherský skot. Oba druhy, ač domácí zvířata, vypadají jako velmi "nedomácí" - divocí tuři. Možná proto byla rezervace pojata spíše jako zoo, zpřístupněna a orientována též na turisty. Hlavním cílem vedle zachování kvalitního genofondu bylo přiblížit lidem tato populární zvířata a umožnit jim přímý kontakt s nimi. A to se podařilo vrchovatě. Ne náhodou patří Bivalyrezervátum mezi nejpopulárnější turistické atrakce v okolí Balatonu.
    Nesmírně lákavý je už vstupní areál. Atypická nádherná stavba. Uprostřed kruhová zděná budova se špičatou rákosovou střechou a na obě strany dvě křídla s kamennými štítovými stěnami. Oba trakty mají na jednom konci obloukovitě prodlouženou střechu, jak jinak než tradiční maďarskou - z rákosu. Uvnitř budovy je pokladna, obchod se suvenýry, občerstvení, toaleta atd. Je zde sice několik různých dvorečků a pod., ale hlavní expozice sestává pouze ze dvou obrovských výběhů. Prohlídka parku začíná historickými stájemi s výstavou dobových fotografií na začátku. Odsud vede po zemi prkenný chodníček k prvnímu z obou výběhů a přímo k bahništi, kde se líně válí buvoli. Je to velmi atraktivní, návštěvník stojí přímo nad okrajem vodní plochy, jen kousek nad hladinou a tak může pozorovat chladící se zvířata z bezprostřední blízkosti.
    Následuje pár metrů návštěvnické cestičky a přichází určitě nejpopulárnější prvek parku, který turistům připravuje nezapomenutelné zážitky... Posuvná branka - návštěvník musí projít výběhem buvolů... Po pár metrech je dřevěné schodiště nahoru a dolů - jen přes ohradník mezi oběma výběhy... Projít se musí i výběh uherských skotů... Jejich rohy budí patřičný respekt, není proto divu, že je tato část prohlídky pro většinu lidí spíše bobříkem odvahy. Většina z nich čeká až budou zvířata dostatečně daleko a pak utíká, co jim nohy stačí... Ani jeden z nich tento adrenalinový zážitek nikdy nezapomene a určitě jej nejednou převypráví kamarádům a známým... A o to jde - o netradiční a nezapomenutelné zážitky...
    Od průchodu přes výběhy již pokračuje standardní cesta vně nádherné stromy, keři a vysokými rostlinami zarostlé ohrady, v níž je i tradiční vahadlová studna. Na rohu parku je pak několikapatrová dřevěná vyhlídková věž. Za ní už trasa směruje pomalu zpátky. Za hlavní cestou je pak ještě jeden výběh buvolů - značně rozlehlý - zvířata jsou vidět v dáli jen jako tmavé skvrny, proto je k dispozici mincový dalekohled.
    Ač to zní divně - zoo se dvěma druhy domácích zvířat, park je opravdu nádherný... Jsou-li atraktivní a zajímavé expozice, na zvířatech tolik nezáleží, parádu pak nadělají i "krávy"...!!! Navíc v Kápolnapusztě se netroškaří... Park je velký asi 30 hektarů a jen buvolů je tady 200 - 250 kusů!!! Je to moc zajímavé a hezké zařízení. Jedno z velmi milých překvapení v Maďarsku.
    Poměrně velké parkoviště před vchodem bývá často plné, Kápolnapusztai Bivalyrezervátum se každoročně vrývá do paměti desítek či spíše stovek tisíc návštěvníků, mnoho z nich sem nachází cestu opakovaně... , což je, myslím solidní pozvánka pro každého.

    Autor: Roman Hynek (2010)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.