!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Malbun

 


Falknerei Galina
Falconry Galina
47°06'08"N, 09°36'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LI-XX-0002B
     
 
Malbun 20
9497 Triesenberg, Malbun
LIECHTENSTEIN
 
+423 2653424
 
N/A
 
info☼galina.li
 
www.galina.li/...  
 
sokolnické centrum u vysokohorského Hotelu Galina. Pro návštěvníky jsou jen letové ukázky - voliérová část není přístupná pro veřejnost, ale částečně je vidět z hotelové terasy.

falconry centre at the mountain hotel of Galina. Only flight demonstrations are for visitors - the part with aviaries is not accessible to the public, but is partly visible from the hotel terrace.

letové ukázky, hotel
flying displays, hotel

restaurace
restaurant

1999

soukromé (Norman Vögeli)
private (Norman Vögeli)

~650 m2

N/A

1) Stručně o sokolnickém centru

0 0 0 ~12 / ?
(2019)
0 ~12 / ? 0
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 19.07. 2019
Image 1 of 5
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019
Image 2 of 5
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019
Image 3 of 5
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019
Image 4 of 5
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019
Image 5 of 5
Roman Hynek, 19.07. 2019
Roman Hynek, 19.07. 2019

  Stránka vytvořena 23.08. 2019 Poslední úprava 23.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.