!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Salantai

 Salontā   Салантай [Salantay]


Mindaugo Ivanausko Zoosodyba
Ivanausko Zoo
Zoofarm (Zoo) of Mindaugas Ivanauskas Зооферма (Зоопарк) Миндаугаса Иванаускаса [Zooferma (Zoopark) Mindaugasa Ivanausakasa]
56°03'48"N, 21°34'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LT-XX-0005B
     
 
Taikos g. 17
LT-5716, Salantai
Kretingos raj.
LITHUANIA
 
+370 65072453
 
N/A
 
zoosodyba☼gmail.com
 
www.ivanauskaszoo.lt
 
maličká soukromá zoo - lamy, dikobrazi (možní již ne), nandu, emu, pávi, bažanti, několik plemen slepic a holubů, krůty, perličky, několik druhů divokých a okrasných vodních ptáků... Dříve i rysi, nosáli, makaci, pekari, paovce, kozy, prasata atd.

tiny private zoo - llamas, porcupines (may be not any more), rheas, emus, peacocks, pheasants, several breeds of hen and pigeon, turkeys, guinea fowls, several species of wild and ornamental waterfowl... Formerly also lynxes, coatis, macaques, peccaries, Barbary sheep, goats, pigs etc.

N/A

X

původně soukromý chov, který se postupně rozšířil v mini zoo - majitel udává 25. října 1984, kdy získal první zvíře (bažanta), prakticky, ale až 1992, kdy přibyla další zvířata (emu, husy nebo husice)
originally private breeding, which was gradually enlarged to mini zoo - the owner mentions 25th October 1984, when he gained first animal (pheasant), factually only in 1992, when other animals were added (emus, geese or shelducks)

soukromé (Mindaugas Ivanauskas)
private (Mindaugas Ivanauskas)

0,2 ha

N/A

1) Stručně o zoo

0 0 0 ~28 / ?
(2018)
0 ~25 / ? ~3 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 06.07. 2018 (Video: 01 min 39 sec)
Image 1 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018 (Video: 01 min 39 sec)
Roman Hynek, 06.07. 2018 (Video: 01 min 39 sec)
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 2 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 3 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 4 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 5 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 6 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 7 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 8 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 9 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 10 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 11 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 12 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 13 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 14 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 15 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 16 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 17 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 18 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 19 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 20 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 21 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 22 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 23 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 24 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 25 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 26 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 27 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 28 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 29 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 30 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 31 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 32 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 33 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 34 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 35 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 36 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 37 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 38 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 39 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 40 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 41 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 42 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 43 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 44 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 45 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 46 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018
Image 47 of 47
Roman Hynek, 06.07. 2018
Roman Hynek, 06.07. 2018

  Stránka vytvořena 06.03. 2011 Poslední úprava 28.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 27. 08. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:27. 08. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.