!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vilnius

 Vėlnios    Вильнюс [Vil'nyus]  Viļņa  Вiльнюс [Vil'nyus]; Вiльня [Vil'nya]  Wilna   Wilno  Vilnius

dříve • formerly Vilno ; Вильно [Vil'no] ; Вильна [Vil'na])


Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
LMNŠC
Lithuanian students' non-formal education center Литовский центр неформального образования студентов [Litovskiy tsentr neformalnogo obrazovaniya studentov]
předešlé názvy  •  former namess
15.9. 1953 - 31.12. 1964
(LIT) Respublikinė jaunųjų gamtininkų stotis (RJGS)
(ENG) Republican Station of Young Naturalists
(RUS) Республиканская станция юных натуралистов [Respublikanskaya stantsiya yunykh naturalistov]

1.1. 1965 - 30.6. 1976
(LIT) Centrinė jaunųjų gamtininkų stotis (CJGS)
(ENG) Central Station of Young Naturalists
(RUS) Центральная станция юных натуралистов [Tsentral'naya stantsiya yunykh naturalistov]

1.7. 1976 - 1991
(LIT) Respublikinė jaunųjų gamtininkų stotis (RJGS)
(ENG) Republican Station of Young Naturalists
(RUS) Республиканская станция юных натуралистов [Respublikanskaya stantsiya yunykh naturalistov]

1991 -  31.8. 2011
(LIT) Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras (LJGC)
(ENG) Lithuanian Centre of Young Naturalists
(RUS) Литовский центр юных натуралистов [Litovskiy tsentr yunykh naturalistov]
55°40'32"N, 25°22'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LT-XX-0006A
     
 
Džiaugsmo g. 44
LT - 11302, Vilnius
LITHUANIA
 
+370 52766578
 
+370 52763205
 
info☼lmnsc.lt
 
www.lmnsc.lt/...
 
mini zoo centra mladých přírodovědců - výběhy a voliéry v zahradě, akvária, terária a voliéry papoušků v budově a drobní hlodavci ve skleníku - lišky, mývali, lamy, kozy, ovce, osli, poníci, drobní hlodavci, čápi, dravci, bažanti, papoušci, křepelky, pávi, kachny, husy, perličky, krůty, slepice, hadi, ještěrky, suchozemské i vodní želvy, sladkovodní (akvarijní) ryby, žáby, axolotli, raci, švábi atd.

Mini Zoo of Centre of Youth Naturalists - enclosures and aviaries in the garden, aquariums, terrariums and parrot aviaries in the building and small rodents in the greenhouse - foxes, raccoons, lamas, goats, sheep, donkeys, ponies, small rodents, storks, raptors, pheasants, parrots, quails, peacocks, ducks, geese, guinea fowl , turkeys, chickens, snakes, lizards, terrestrial and water tortoises, freshwater fish, frogs,  axolotls, crayfish, cockroaches etc.

geologická kolekce, arboretum, naučná stezka
geology collection, arboretum, nature trail

X

15. září 1953 - Centrum; 1977 - mini zoo; 1989 - akvárium - terárium
15th September 1953 - the Centre, 1977 - mini-zoo; 1989 - aquarium-terrarium

státní rozpočtová vzdělávací instituce
state budget educational institution

~ 1,6 ha - mini zoo (celé centrum kolo 20 ha)
~ 1.6 ha - mini-zoo (the whole centre around 20 ha)


1) Istorija LJGC (1953 - 2008)
2) Stručně o LMNŠC

~4 / ? ~8 / ? ~2 / ? ~73 / ?
(2018)
~13 / ? ~29 / ? ~17 / ?
 
2011            
 

 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 02.08. 2018 (Video: 04 min 27 sec)
Image 1 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018 (Video: 04 min 27 sec)
Roman Hynek, 02.08. 2018 (Video: 04 min 27 sec)
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 2 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 3 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 4 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 5 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 6 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 7 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 8 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 9 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 10 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 11 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 12 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 13 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 14 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 15 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 16 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 17 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 18 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 19 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 20 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 21 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 22 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 23 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 24 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 25 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 26 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 27 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 28 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 29 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 30 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 31 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 32 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 33 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 34 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 35 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 36 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 37 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 38 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 39 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 40 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 41 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 42 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 43 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 44 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 45 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 46 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 47 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 48 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 49 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 50 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 51 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 52 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 53 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 54 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 55 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 56 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 57 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 58 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 59 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 60 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 61 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 62 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 63 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 64 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 65 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 66 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 67 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 68 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 69 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 70 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 71 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 72 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 73 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 74 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 75 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 76 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 77 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 78 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 79 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 80 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 81 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 82 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018
Image 83 of 83
Roman Hynek, 02.08. 2018
Roman Hynek, 02.08. 2018

  Stránka vytvořena 06.03. 2011 Poslední úprava 30.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.