!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bucșani

 


Rezervația de Zimbri Neagra
Zimbrăria Neagra • Parc de Zimbri Neagra
Wisent reserve Neagra • Wisent land Neagra • Wisent Parc Neagra
44°52'10"N, 25°43'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RO-XX-0060B
     
 
Bucșani
jud. Dâmboviţa
ROMANIA
 
+40 245235054
+40 372701581
 
+40 245235260
 
osbucsani☼targoviste.rosilva.ro
 
www.zimbrariabucsani.eu
www.zimbrarianeagra.ro
   
 
veřejně přístupná zubří rezervace založená 1983 s 18 zvířaty z Rumunska i ze zahraničí. V roce 2012 zde bylo zubrů již téměř 50.

public accessible wisent reserve founded 1983 with 18 animals from Romania and also abroad. 2012, already nearly 50 wisents were here.

N/A

N/A

1983

Národní lesní správa (Regia Națională a Pădurilor - Romsilva), lesní ředitelství Dambovica (Direcția Silvică Dâmboviţa), lesní správa Bucsani (Ocolul Silvic Bucșani)
National Forestry (Regia Națională a Pădurilor - Romsilva), Dambovita Forestry directorate (Direcția Silvică Dâmboviţa), Bucsani Forest district (Ocolul Silvic Bucșani)

162 ha

 

N/A

0 0 0 1 / 47
(2012)
0 0 1 / 47
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.06. 2019 Poslední úprava 18.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.