!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cluj-Napoca

Koloszvár Klausenburg  Kluž

běžne se užívá • commonly used is Cluj


Vivariu Cluj
Vivariu din Transilvania • Vivariu din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Cluj Vivarium • Vivarium of Transylvania • Vivarium of Cluj-Napoca University Babeș-Bolyai
46°45'51"N, 23°34'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RO-XX-0057A
     
 
str. Clinicilor nr. 5-7
Cluj-Napoca
ROMANIA
 
+40 264595739 line 115
 
N/A
 
tavicr☼yahoo.com
 
www.muzee.ubbcluj.ro/...
www.cluj.com/...
   
 
univerzitní vivárium - především plazi (množství hadů, leguáni, varani, agamy, gekoni, chameleoni, trnorepi, želvy), ale i ryby, obojživelníci (mloci, žáby...), ptáci (korely, rozely...), savci (fretky, činčily, morčata, osmáci, několik druhů myší a křečků...), pavouci a hmyz

vivarium of university - mainly reptiles (numbers of snakes, iguanas, monitor lizards, agamas, geckos, chameleons, mastigures, tortoises), baut also fish, amphibians (salamanders, frogs...), birds (cockatiels, rosellas...), mammals (ferrets, chinchillas, guinea pigs, degus, several species of mice and hamsters...), spiders and insect

N/A

N/A

2001

státní - Univerzita Babeș-Bolyai Kluž - Fakulta biologie a geologie  (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca - Facultatea de Biologie și Geologie)
state - Cluj-Napoca University Babeș-Bolyai - Biology and Geology Faculty (Babeș-Bolyai Cluj-Napoca - Facultatea de Biologie și Geologie)

N/A

N/A

N/A

N/A 10 / ? 32 / ? cca 57 / ? + bezobratlí • invertebrates
(2010)
6 / ? 9 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 1 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 2 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 3 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 4 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 5 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 6 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 7 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 8 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 9 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 10 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 11 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 12 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 13 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 14 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 15 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 16 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 17 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 18 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 19 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 20 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 21 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 22 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 23 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 24 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 25 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017
Image 26 of 26
Jan Kirner, 14.07. 2017
Jan Kirner, 14.07. 2017

  Stránka vytvořena 27.12. 2011 Poslední úprava 27.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.