!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hațeg

Hátszeg  Wallenthal

historicky • historically: Harszoc, Haczak, Hatzak, Hatzag, Hachzak, Hathzak


Rezervația de Zimbri din Slivuț - Hațeg
Zimbrăria Slivuț - Hațeg • Parc de Slivuț - Hațeg
Slivuț - Hațeg Wisent reserve • Slivuț - Hațeg Wisent land • Slivuț - Hațeg Wisent Parc
45°38'09"N, 22°58'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RO-XX-0061B
     
 
DJ660, Hațeg 335500
jud. Hunedoara
ROMANIA
 
+40 254776070
 
+40 254776070
 
os.retezat☼deva.rosilva.ro
 
www.hateg-turism.ro/...    
 
veřejně přístupná zubří rezervace - jedna z čtyř a nejstarší v Rumunsku. Byla založena v roce 1958 s párem zubrů z Polska. Celkem se zde narodilo více než 50 telat (většina byla převezena do ostatních rezervací a zoologických zahrad).

public accessible wisent reserve - one of the four and the oldest in Romania. It was founded in 1958 with a pair of wisents from Poland. In total more than 50 calves were born here (most of them were transported to other reserves and zoos).

N/A

N/A

12. listopadu 1958
12th November 1958

Národní lesní správa (Regia Națională a Pădurilor - Romsilva), lesní ředitelství Hunedoara (Direcția Silvică Hunedoara), lesní správa Retezat (Ocolul Silvic Retezat)
National Forestry (Regia Națională a Pădurilor - Romsilva), Hunedoara Forestry directorate (Direcția Silvică Hunedoara), Retezat Forest district (Ocolul Silvic Retezat)

50 ha

 

N/A

0 0 0 1 / 8
(2012)
0 0 1 / 8
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.06. 2019 Poslední úprava 18.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.