!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praid

Parajd   Salzberg


Casa Fluturilor din Praid
Lepkeház Parajd
Praid Butterfly House
46°32'55"N, 25°06'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RO-XX-0059A
     
 
Strada Küllőmező nr. 38
537240, Praid
ROMANIA
 
+40 740557264
 
N/A
 
butterflyexhibition☼gmail.com
 
www.butterflyhouse.ro  
 
první a jediný stálý motýlí dům v Rumunsku

first and the only butterfly house in Romania

společnost provozuje i několik dalších krátkodobých motýlích výstav v Rumunsku, Maďarsku a ČR
the company operates also several other short-time exhibitions in Romania, Hungary and Czech republic

N/A

jaro 2012
spring 2012

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2019 Poslední úprava 02.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.