!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Crepaja

Црепаја  Cserépalja


Zoo vrt "100 topola"
Зоо врт "100 топола" (100 is sometimes by word sto / сто)
Zoo "100 topola" (= 100 poplar trees)
45°01'09"N, 20°38'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RS-XX-0027B
     
 
Varova b.b.
26213 Crepaja
SERBIA
 
+381 13671487
 
N/A
 
N/A
 
www.ergelabata.com/...
 
malá zoo "100 topolů" je součástí rekreačního a sportovního střediska (+ restaurace a koňské stáje) patřícího bělehradské společnosti Bata Company - srnci, lamy, kozy, ovce, prasata, koně, poníci, pštrosi, emu, pávi, bažanti, slepice, krůty, labutě, kachny, husy, holubi...

small zoo "100 poplar trees" is part of recreation and sport centre (+ restaurant and horse stables) belonging to Belgrade Bata Company - roe deer, llamas, goats, sheep, pigs, horses, ponies, ostriches, emus, peacocks, pheasants, chickens, turkeys, swans, ducks, geese, pigeons...

jízda na koních, dětské hřiště, různá sportoviště, ubytování
horse ridding, children's playground, various sports fields, accommodation

restaurace
restaurant

21. dubna 2011 (registrace činnosti)
21st April 2011 (activity registering)

soukromé (Bata Company D.O.O.)
private (Bata Company D.O.O.)

4 ha - celé centrum
4 ha - the whole centre

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.12. 2017 Poslední úprava 16.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.