!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Dálněvýchodní federální okruh • Far Eastern Federal District
Дальневосточный федеральный округ

 
Magadan

Магадан [Magadan]


Contact Mini-Zoo "Evelina"
Контактный мини-зоопарк «Эвелина» [Kontaktnyy mini-zoopark "Evelina"]
59°35'59"N, 150°50'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-DV-0030B
     
 
6-y km osnovnoy trasy
Magadan
RUSSIA
 
+7 9148640462
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
malá soukromá konírna s mini zoo - lišky, mývali, sobi, koně, poníci, ovce, kozy, krávy, prasata, králíci, sovy, perličky, labutě, husy, kachny, pávi, bažanti, krůty, slepice, křepelky...

small private horse stables with mini zoo - foxes, raccoons, reindeer, horses, ponies, sheep, goats, cows, pigs, rabbits, owls, guinea fowl, swans, geese, ducks, peacocks, pheasants, turkeys, chickens, quails...

jízda na koních
horse riding

N/A

N/A

soukromé (Galina Vladimirovna Kozičeva)
private (Galina Vladimirovna Kozicheva)

~0,5 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.11. 2020 Poslední úprava 13.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.