!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Adler

Адлер [Adler]  ადლერი [Adleri]  Ադլեր [Adler] 

oficiálně součást "nového" Soči / Сочи (po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • officialy part of "new" Sochi / Сочи (unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages)

historicky • historicaly: Святой Дух (Svyatoy Dukh); Artlar; Artı


Contact ZOO "LapUshki" in Sochi Park
(pun on words - abreviated lapy + ushki = paws + little ears; lapushki = little paws; transliterated also as LapUshky)
Контактный зоопарк «ЛапУшки» в Сочи парке [Kontaktnyy zoopark "LapUshki"]
43°24'29"N, 39°58'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0107B
     
 
Olympiyskiy prospekt 21
Adler
Sochi, 354367
RUSSIA
 
+7 9881888288
 
N/A
 
N/A
 
www.sochipark.ru/...
www.business.google.com/...
 
 
malá kontaktní zoo v Soči Parku - makaci, kosmani, kozy, ovce, mini koně, dikobrazi, králíci, ježci, papoušci, tukani, slepice, hadi, ještěrky, želvy, pavouci, švábi...
Podle internetových stránek jde zřejmě o zařízení majitele bývalého Terária "Mir džunglej" (které bylo na druhém konci města) a jsou zde tedy pravděpodobně i zvířata odsud.

small contact zoo in Sochi Park - macaques, marmosets, goats, sheep, mini horses, porcupines, rabbits, hedgehogs, parrots, toucans, chickens, snakes, lizards, turtles, spiders, cockroaches...
According to the website, it is probably the facility of the owner of former Terrarium "Mir dzungley" (which was on the other side of the city) and so there are probably also animals from here.

mnoho atrakcí Soči Parku (nejlepší zábavní park Ruska a jeden z TOP 25 evropských)
many attractions of Sochi Park (the best amusement park of Russia and one of European TOP 25)

N/A

červen 2016
June 2016

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.