!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Butterfly World
Анапский Мир бабочек [Anapskiy Mir babochek]
44°53'53"N, 37°18'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0021A
     
 
ul. Naberezhnaya
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
de facto obyčejná tuctová expozice tropických motýlů ve dvou místnostech se sítěmi na stěnách - bez dekorací, bez většího množství rostlin. Kromě motýlů je zde i několik dalších bezobratlých (hlavně švábi).

de facto common ordinary exhibition of tropical butterflies in two rooms with nets in the walls - without a decorations, without larger number of plants. In addition to butterflies there are also several other invertebrates (especially cockroaches).

množství atrakcí ve vedlejším Centrálního parku - včetně 2 minizoo, oceanária, lunaparku atd., a blízká Krokodýlí farma
many attractions next in the Central Park - including 2 minizoo, oceanarium, lunaparks etc., and nearby Crocodile farm

restaurace a kavárny v Centrálním parku i na celé ulici
restaurants and cafeterias in the Central park and whole the street

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 18.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.