!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Oceanarium "Rif"
(= Reef)
Анапский Океанариум «Риф» [Anapskiy Okeanarium "Rif"]
44°53'47"N, 37°18'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0120A
     
 
ZhK Zolotaya bukhta
Prospekt revolyutsii 3
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9298408801
 
N/A
 
N/A
 
www.oceanariumrif.ru  
 
mořské akvárium v bytovém komplexu Zolotaja buchta - mořské ryby, paryby a velká kolekce mořských bezobratlých (údajně jediné akvárium jihu Ruska s živými útesy) - zejména z Rudého moře a Velkého Bariérového útesu, ale i několik sladkovodních ryb a axolotli. Spíše menší nádrže od 300 do 4000 litrů.

marine aquarium in the Zolotaya bukhta apartment complex - marine fish, cartilaginous fish and a large collection of marine invertebrates (reportedly the only aquarium in southern Russia with live reefs) - especially from the Red Sea and the Great Barrier Reef, but also several freshwater fish and axolotls. Rather smaller tanks from 300 to 4000 liters.

krmení žraloků a některých ryb, dotykový bazén s hvězdicemi
shark and some fish feeding, touch pool with star fish

N/A

2015

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.06. 2019 Poslední úprava 01.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.